При навчанні прийому телеграфних сигналів на слух основною проблемою є вміння записувати прийняті сигнали, і тому навчаються повинні достатньо багато часу присвячувати прийому телеграфних сигналів з одночасним записом. Можна приймати сигнали з ефіру, але все ж краще на початковому етапі навчання слухати правильно сформовані знаки. Добре, якщо є вдома комп'ютер і відповідна програма. Але для цих цілей можна застосувати і описувану конструкцію тренажера всього лише на одній мікросхемі!

Тренажер дозволяє проводити тренування прийому телеграфу на слух зі швидкістю 25/50 знаків в хвилину. Є можливість "за казать" знаки російського алфавіту, латинського (перемикач S1) і цифри (вимикач S2) в різних комбінаціях. Зміна сько рости можливо у двох варіантах (за допомогою джампера JMP1).

Рис.1. Схема телеграфного тренажера для вивчення азбуки Морзе
Рис.1. Схема телеграфного тренажера для вивчення азбуки Морзе

В основі конструкції (рис.1) – широко поширений PIC мікроконтроллер фірми Microchip PIC16F84A. Алгоритм роботи контролера побудований таким чином: генерується псевдо випадкове число, і після натиснення кнопки S3 "Старт" відповідно йому генерується телеграфний знак. Знаки звучать групами по знаків у кожній, у випадковому порядку, поки не буде натиснута кноп ка S4 "Стоп". Індикація режиму роботи тренажера відображається на світлодіодних індикаторах LED1-LED3. Гніздо J1 служить для під ключення зовнішніх навушників. Гучність на п'єзокерамічним звукоізлучателе Z1 (можна застосувати і динамічний) регулюють резистором R2.

Рис.2. Друкована плата пристрої
Рис.2. Друкована плата пристрої

Живиться пристрій від мережевого джерела живлення через інтегрованої ральні стабілізатор напруги DA1 78L05 (при відсутності мож але замінити вітчизняним КРЕН5А). При необхідності можна живити тренажер від 4 елементів типорозміру ААА. Номіналами елементів R6, C4 можна в невеликих межах змінювати частоту зву чення тональних сигналів і швидкість. Друкована плата показана на рис.2. Прошивку для контролера зовсім безкоштовно можна за лучіть у автора ( ut2hi@qsl.net ).

При зацікавленості радіоаматорів планується далекої шиї удосконалення тренажера шляхом додавання матрично го РКІ індикатора з підсвічуванням для відображення переданих зна ків, а також введення алгоритму навчання телеграфу за методикою ДО СААФ і плавного регулювання швидкості.

С. Якименко, UT2HI, м. Кременчук
Радіоаматор 2005 № 06