ВЧ приставки до Осцилографи

Простий пристрій, схема якого показана на рис.1, дає можливість спостерігати на екрані осцилографа низькочастотного форму коливань високої частоти. Приставка представляє собою, по суті, приймач прямого перетворення. перетворює вихідні високочастотні коливання у відносно низьку проміжну частоту, значення якої лежить у межах смуги пропускання осцилографа. Гетеродин приставки виконаний на транзисторах VI (власне генератор), V3 (буферний підсилювач) і V4 (емітерний повторювач). Яких-небудь схемних особливостей він не має. Слід лише зазначити, що застосування двох буферних каскадів у поєднанні з резистивним атенюаторів ВЧ напруги генератора (резистор R3 – вхідний опір каскаду на транзисторі V3) дозволяє уникнути перекручування осцилограми досліджуваного сигналу з-за паразитної частотної модуляції частоти генератора цим сигналом.

v-pr-os1.gif

Вказані на схемі номінали частотоопределяющіх елементів відповідають частоті гетеродина 25 МГц. що дозволяє. наприклад, спостерігати на екрані осцилографа із смугою пропускання до 5 МГц форму високочастотних коливань сигналів з частотою 20 … 30 МГц. Змішувач Ul – звичайний діодний кільцевої змішувач, його схема наведена на рис. 2.

v-pr-os2.gif

Досліджуваний сигнал через високочастотний широкосмуговий трансформатор Т1 н через додатковий резистивний аттенюатор подається на вхід змішувача.

При налагодженні пристрої варто зняти його амплітудну характеристику з вхідного сигналу і знайти тим самим максимальне значення досліджуваного сигналу, яке можна подавати на приставку. Зі змішувачем Ul типу SRA1 цей рівень (на виведення /) досягав -3 дБм, тобто 160 мВ (вхідний опір змішувача 50 Ом),

Трансформатор Т1 виконаний на феритових кільцях FT-37-75 з зовнішнім діаметром 9,6 мм. Первинна обмотка являє собою центральну жилу коаксіального кабелю, пропущену через кільце, а вторинна містить 31 виток і виконана проводом діаметром 0,3 мм. Вона рівномірно розміщена по периметру кільця. Такий трансформатор послаблює досліджуваний сигнал приблизно на 30 дБ.

Повний ослаблення досліджуваного сигналу (з урахуванням резистивного аттенюатора) складає 50 дБ, що дозволяє, наприклад, аналізувати сигнал передавачів аматорських станцій з потужністю до 50 Вт. Смуга пропускання трансформатора – від 0,5 до 100 МГц.

Потерн в змішувачі складають близько 10 дБ, тому максимальний рівень сигналу, що надходить на осцилограф, становитиме (залежно від параметрів конкретного екземпляра змішувача) 20 … 50 мВ. тому осцилограф повинен мати відповідну чутливість.

QST (США), лютий. 1982

Примітка. У пристрої можна застосувати вітчизняні напівпровідникові прилади: КП303В (VI). КД503Б (V2 на рис. 1), КТ325, КТ355, КТ368 (V3. V4) і КД503Б (VI-V4 на рис. 2). Трансформатори Т1. Т'2 (рис. 2) кільцевого змішувача можна виконати на феритових кільцях типорозміру К10х х5х3 з магнітною проникністю 50 … 100. Дані обмоток можна запозичувати з опису аналогічного вузла трансівера "Радіо-76", опублікованого в "Радіо" 1976, N 6, 7. Такий же магнігопровод можна використовувати і для трансформатора Т1 на рис. 1.