Вимірювач нелінійних спотворень

Важливим параметром підсилювача НЧ є коефіцієнт нелінійних спотворень. Оцінити його візуально, за допомогою осцилографа і генератора НЧ, можна з дуже великою похибкою – на екрані осцилографа помітні спотворення порядку 7-10%. З великою точністю (до 0,1%) виміряти викривлення можливо спеціальним приладом – вимірником нелінійних спотворень (ІНІ).

Такі вимірювачі, що випускаються промисловістю, складні й дорого коштують. Транзисторний варіант ІНІ, схема якого наведена на рис. 1, відрізняється великою простотою. Принцип дії приладу заснований на порівняно гармонійних складових спотвореного сигналу з амплітудою першої гармоніки.

Фільтрація гармонійних складових здійснюється виборчими фільтрами, в даному випадку – RC фільтром типу подвійний Т-міст (рис. 2). Їх застосування в приладі зручно тим, що можна заземляти загальну точку входу і виходу фільтра, а отже, уникнути паразитних наведень.

Вхідний каскад ІНІ зібраний за схемою емітерний повторювача (транзистор Т1) з попереднім йому атенюаторів (R1, R2) для регулювання рівня сигналу. З навантаження емітерний повторювача-резистора R5 сигнал подається на один з фільтрів, ємнісні елементи якого перемикаються галетним перемикачем (П1) у залежності від одного з обраних піддіапазонів (20-80 Гц, 80-320 Гц. 300 – 1820 Гц, 1820-5000 Гц, 5000-20 000 Гц). Плавне налаштування всередині піддіапазону ведеться: грубо – строєними змінними резисторами R11, R12 і R15, точно – змінними резисторами R9, R10, R14, R14, R17 і R18. Загасання, що вносяться виборчими фільтрами, компенсуються трехкаскадним підсилювачем, зібраним на транзисторах Т2-Т4. Система "підсилювач-фільтр" охоплена глибокою негативним зворотним зв'язком. RC фільтр забезпечує придушення основної частоти і досить рівномірний проходження гармонік (у всіх положеннях перемикача П1, крім 4).

Напруга з навантаження кінцевого емітерний повторювача підводиться до вхідного дільнику на резистора R27-R32) вольтметра, що складається з двокаскадного підсилювача, зібраного на транзисторах Т5, Т6 і двухполуперіодного квадратичного детектора на діодах Д1, Д2. Навантаженням детектора служить рамка мікроамперметра зі струмом повного відхилення 100 мкА. Для рівномірного посилення всіх частот підсилювач вольтметра також має ланцюга негативного зворотного зв'язку з емітера транзистора Т6 на базу Т5 і з загальної точки фільтра детектора на емітер Т5.

“Taute Electronique”, 1969, № 839.

Примітка редакції. Транзистори 2N3707 приблизно відповідають вітчизняним транзисторам КТ315А, 2N2926 – КТ315Г; для заміни OA95 можна використовувати діоди Д9Ж. Опір резистора R17-1,3 кОм.

РАДІО, № 4, 1970 р., с.59, 60.