Зарядний пристрій з тріністором в ланцюзі первинної обмотки трансформатора

Значно знизити втрати потужності в тріністоре і, отже, підвищити ККД зарядного пристрою можна, якщо регулюючий елемент перенести з ланцюга вторинної обмотки трансформатора в ланцюг первинної обмотки. Схема такого пристрою показана на рис. 1.


Рис. 1.

Регулюючий вузол аналогічний використовуваному в попередньому варіанті пристрою. Регулюючий тріністор VS1 включений до діагональ випрямні мосту VD1-VD4. Оскільки струм первинної обмотки трансформатора приблизно в 10 разів менше струму заряду, на діодах VD1-VD4 і тріністоре VS1 виділяється відносно невелика теплова потужність і вони не вимагають установки на радіатори. Крім того, значно зменшені втрати потужності на шунт амперметра (резистори R1) за рахунок включення амперметра в ланцюг первинної обмотки трансформатора Т1. Крім того, застосування тріністора в ланцюзі первинної обмотки трансформатора дозволило дещо поліпшити форму кривої зарядного струму і знизити значення коефіцієнта форми кривої струму (що також призводить до підвищення ККД зарядного пристрою). До недоліку цього пристрою слід віднести гальванічну зв'язок з мережею елементів вузла регулювання, що необхідно враховувати при розробці конструктивного виконання (наприклад, використовувати змінний резистор R6 з пластмасовою віссю).

Про деталі зарядних пристроїв. У першому варіанті (Zar75.htm, рис. 1) як тріністора VS1 можна застосувати тріністори КУ202 з будь-якими буквами, а також тріністори 2Т122-25, 2Т132-50. У другому варіанті зарядного пристрою (рис. 1) можна використовувати тріністори типів КУ201 (К, Л); КУ202 (К-Н). Випрямні діоди, що працюють в ланцюзі вторинної обмотки, крім зазначених на схемах можуть бути типів Д231-Д233 (без букви або з буквою А). Діоди VD1-VD4 в схемі на рис. 1979 можуть бути типів Д231-Д234, Д245, Д247 (з будь-якими буквами), КД202 (з літерами К, М, Р). Времязадающій конденсатор С1 повинен мати невеликий температурний коефіцієнт ємності у всьому діапазоні робочих температур, в іншому випадку струм зарядки акумулятора буде сильно залежати від температури. Бажано використовувати конденсатори типів К73-17, К73-24. Трансформатор Т1 виконаний на магнітопроводі ШЛ25 х 50. Обмотка I містить 710 витків дроту ПЕВ-2 0,8, обмотка II – 65 витків дроту ПБД 2,64.

У зарядному пристрої за схемою рис. 2 діоди VD1-VD4 встановлені на радіаторах з поверхнею охолодження 30 … 40 см ^ 2 (якщо застосовані германієвого діоди типу Д305; для кремнієвих діодів площа поверхні радіаторів слід збільшити в 2 … 3 рази). Тріністор VS1 також встановлений на радіаторі з охолоджуючої поверхнею не менше 30 см ^ 2. У зарядному пристрої за схемою рис. 1 на радіатори встановлені тільки діоди VD5-VD8.

До обох зарядних пристроїв можуть бути підключені акумуляторні батареї з напругою як 12 В, так і менше (наприклад, 6 В).

Джерело матеріалу