Зменшення шумів ТРАКТУ магнітного запису З САДП

Л. ЗУЄВ, м. Дзержинськ Нижегородської обл.

Помічено, що включення у тракт магнітного запису САДП при-водить до деякого збільшення рівня шуму фонограми. Уст-поранити цей ефект можна застосуванням модулятора на основі диференціального каскаду, виключає парні гармоніки в струмі підмагнічування.

Система адаптивного динамічного підмагнічування (САДП) до цих пір викликає інтерес у любителів магнітного запису. Пояснюється це тим, що при відносній простоті вона сприяє підвищенню якості записуваного сигналу за рахунок розширення динамічного діапазону в області високих частот і зниження гармонійних і інтермодуляціонних спотворень при запису на магнітну стрічку. Крім того, САДП стабілізує струм підмагнічування, що сприятливо позначається на тимчасовій і температурної стабільності параметрів каналу запису магнітофона.

Займаючись ремонтом, настроюванням і доробкою касетних магнітофонів-приставок, я доповнював їх САДП. Експерименти з цією системою показали, що при її включенні дещо збільшується рівень шуму тракту запису-відтворення магнітофону. Відбувається це тому, що в струмі підмагнічування, створюваному САДП, присутні парні гармоніки. Їх джерелом є в основному амплітудний модулятор струму підмагнічування, виконаний на одному транзисторі.

Для усунення зазначеного недоліку САДП пропоную застосовувати модулятор, схема якого показана на малюнку. Основу його складає диференціальний каскад, керований джерелом струму [1]. Цей модулятор діє, використовуючи лінійну залежність крутизни передатної характеристики біполярного транзистора від струму емітера. Але на відміну від модулятора, застосованого в САДП, він має симетричну структуру і не вносить у ток підмагнічування парних гармонік.

Для переробки плати САДП збирають новий модулятор, причому нові елементи модулятора мають нумерацію з апострофом.

Диференціальний каскад модулятора на транзисторах VT1 ', VT2' навантажений на первинну обмотку трансформатора Т1. Амплітуда напруги на навантаженні і, відповідно, струму підмагнічування модулюється зміною струму каскаду за допомогою "струмового дзеркала" на VT3 ', VT4'. Конденсатори С1 ', С2' утворюють ємнісний дільник напруги, що надходить від генератора стирання. Резистори R1 ', R2', R3 'служать для стабілізації режиму роботи каскаду по постійному струму. Резистори R4 ', R5' визначають коефіцієнт передачі "струмового дзеркала"; конденсатор СЗ 'підвищує коефіцієнт передачі модулятора на частоті підмагнічування.

У модуляторі застосовані конденсатори типів К10-23 (С1 'СЗ'), К73-17 (С2 ', С4') і резистори МЛТ. Резистори R2 'і R3' повинні мати розкид в опорі не більше 2%. Також бажано підібрати транзистори VT1 'і VT2' з близькими значеннями коефіцієнта передачі струму бази і напруги база-емітер, наприклад, при струмі 5 мА. Конструкція трансформатора Т1 дещо змінена з метою підвищення температурної стабільності його параметрів і зменшення втрат в магнітопроводі. Трансформатор виконано на броньовий магнітопроводі Б18 з фериту М2000НМ1 з підстроєні сердечником ПС2, 2х8 з фериту тієї ж марки. Чашки склеюють з зазором, для чого між ними в центральній частині вкладають прокладку товщиною 0,3 мм. Первинна обмотка Т1 намотана в два дроти по 20 витків ПЕВ-2 0,23 (відвід від середини обмотки I утворюється з'єднанням кінця і початку різних проводів); вторинна обмотка містить 190 витків такого ж дроту. Між первинною і вторинною обмотками прокладений шар ізоляції.

Налагодження модулятора зводиться до встановлення граничного струму підмагнічування. Для цього правий висновок резистора R6 'від'єднують від виведення 6 ОУ DA1.2 і під'єднують до дроту живлення +15 В; потім в режимі записи, при заздалегідь відрегульованому генераторі стирання і налаштованому контурі L T1 C9, підбором конденсатора С1 'встановлюють струм підмагнічування через головку BG2 трохи вище необхідного для використовуваної головки запису (ГУ або ГЗ). Така настройка дозволяє повністю використовувати діапазон зміни керуючої напруги з виведення 6 ОУ DA1.2 і мінімізувати коефіцієнт гармонік модулятора, який підвищується при збільшенні амплітуди змінної напруги, що діє на базі транзистора VT1 '.

Крім переробки модулятора, в магнітофоні також бажано замінити однотактний генератор стирання двотактним. Дуже гарні результати показує генератор, опис якого наведено в [2]. Він більше стабільний у роботі, ніж застосований у САДП, і має кращу форму вихідної напруги.

Зважений рівень шуму в каналі запису-відтворення після рекомендованих змін до САДП знизився приблизно на 2 дБ. Зменшилася також проникнення керуючого сигналу в головку запису.

Єдиним недоліком нового модулятора є деяке збільшення споживаної потужності, яке складе 300 … 350 мВт на один канал при максимальному струмі підмагнічування.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Пейтон А. Дж., Волш В. Аналогова
    електроніка на операційних підсилювачах. –
    М.: Біном, 1994, с. 245-247.
  2. Мейєр В. Генератор стирання і під
    магнічіванія. – Радіо, 1988, № 1, с. 51,52.

Радіо № 10, 2001, с. 11.