Звукова сигналізація дозволяє користувачеві швидко зреагувати на аварійну ситуацію, якщо при експериментах з різною радіоелектронної апаратурою виникло перевантаження джерела живлення. Схема джерела живлення із звуковим сигналізатором перевищення споживання струму показана на малюнку.

Випрямляч на діодах VD1 – VD4 живиться від трансформатора, вторинна обмотка якого розрахована на напругу 18 В при струмі навантаження не менш 1А. Регульований стабілізатор напруги виконаний на транзисторах VT2 – VT5 за відомою схемою. Змінним резистором R3 на виході стабілізатора може бути встановлено напруга від Про до +15 В. Сигналізатор, позначений на схемі пристроєм А1, представляє собою генератор звукової частоти з підключеним до нього акустичним випромінювачем (звукова динамічна головка, п'єзоелектричний акустичний перетворювач та ін.) Його принципова схема не наводиться, так як конструктор може вибрати більш прийнятне для нього звукове оформлення (тональна частота, сирена, многотональная трель, мелодія, імітатор різних звуків). На схемі пристрою наведено тільки керуючий роботою сигналізатора ключ на транзисторі VT1. Струм навантаження (випробуваного пристрою) проходить через резистор R2, створюючи на ньому падіння напруги. Поки струм невеликий (при вибраній величиною цього резистора не більше 0, ЗА), транзистор VT1 закритий. У міру зростання струму споживання (і відповідно збільшення напруги на резисторі) транзистор наближається до порога відкривання. Коли напруга між базою і емітером транзистора VT1 досягне 0,7 В, він відкривається і при подальшому зростанні струму переходить в стан насичення. При відкриванні транзистора випрямлена напруга надходить на акустичний сигналізатор і приводить його в дію. Транзистори ВС237 замінимі на КТ639В: ВС327 – на КТ361Б і BD283 – на КТ815А. Замість діодів 1N4001 підійдуть випрямні діоди КД212Б або діодний міст КЦ405Е. Як стабілітрон слід використовувати КС515А. Потужність розсіювання резистора R2 береться з деяким запасом з розрахунку підвищеного струму споживання, наприклад 1Вт.