Цифровий вольтометр з автоматичним вибором меж вимірювання.

Принципова схема приладу приведена на рис. 1.

Радіо № 10, 1989

Джерело матеріалу