Електроакупунктурная терапія за методом Р. Фолля

Електроакупунктурная терапія розроблена Фоллем і його найближчими колегами. Багато вчені описали ЕАТ. Серед них потрібно особливо відзначити Вернера і докторів Фолля, Крамера, Леонардо. Розроблені і описані ними методика і техніка ЕАТ широко застосовуються в Німеччині та інших країнах світу.

Імпульси струму, що застосовуються в ЕАТ

У ЕАТ застосовуються наступні види електричного струму: постійний (гальванічний), імпульсний, інтерференційний і модульований.
Фізіологічне вплив цих струмів на організм людини різний і залежить від їх полярності, амплітуди, форми імпульсу і частоти.
Фізіологічний ефект впливу постійним електричним струмом пояснюється тим, що електроди розташовуються в зоні проекції органів на шкіру (зони Захар'їна – Геда). У негативного електрода групуються позитивні іони, що викликають поляризацію клітинних мембран, порушення нервових закінчень і, як наслідок, гіперемію шкіри. У позитивного електрода групуються негативні іони, які знижують поляризацію клітинних мембран і збудливість сенсорних рецепторів, приводячи до явищ гіпостезія або анастезії.
Під впливом постійного електричного струму і виникає різниці потенціалів між позитивним і негативним електродами, починається переміщення іонів електролітів, білків, ферментів та інших біологічно активних речовин, внаслідок чого поліпшується трофіка тканин. При лікуванні постійним електричним струмом необхідно знати, що в результаті електролізу тканинних рідин у позитивного електрода утворюється хлористоводнева кислота, а у негативного – гідрат окису натрію. Що б усунути цей небажаний ефект і посилити лікувальний вплив необхідно кожні 10-15 сек змінювати полярність постійного струму. Крім постійного електричного струму в ЕАТ широко застосовуються імпульсні струми з низькою частотою до 100 Гц і напругою до 400 В.
Фізіологічні ефекти, що виникають при лікуванні імпульсними струмами, являють собою складне явище, характер якого залежить від амплітуди електричного струму. Найбільш ефективним для лікування є струм від 1 до 4 мА. Нижня межа цього інтервалу, що дорівнює 1 мА, відповідає порогу чутливості людини, а 4 мА і більше – больового порога людини. При цьому передбачається, що імпульсний струм нижче порога чутливості (1 мА) як терапевтичний засіб не є ефективним. Крім амплітуди, форми та тривалості електричного імпульсу тривалістю від 1 до 5 мс не менше значення має частота проходження імпульсів, вимірювана в одиницях Герц (Гц).
Наприклад, електричний струм з частотою імпульсів у діапазоні 1-10 Гц, стимулює симпатичну нервову систему, сенсорні і моторні рецептори, а з частотою 100 Гц гальмує тонус симпатичної нервової системи.
При частоті 25-100 Гц відбувається стимуляція парасимпатичної нервової системи.
Частота 20-30 Гц покращує процес передачі нейронів по нервових волокнах до м'язів і застосовується для лікування паралітичної атрофії м'язів. Виборче вплив на біологічну систему, що не вимагає для своєї реалізації великої енергії впливу і активуючий власні енергетичні ресурси організму під впливом певної частоти, називається резонансним ефектом і є одним з видів мультірезонансной терапії. Для отримання хорошого лікувального ефекту необхідно викликати резонанс у декількох взаємопов'язаних органах. Це досягається використанням декількох частот в одній програмі лікування. Доскональне знання діапазонів резонансних частот органів, тканин і систем організму і місць електродів дозволяє цілеспрямовано регулювати активність різних структур ЦНС, що беруть участь в управлінні периферичними вегетативними та іншими функціями організму людини. Так, наприклад, низькочастотні електричні поля з частотами 0,01; 0,04; 0,6; 6; 75 і 80 Гц підвищують кількість лейкоцитів у периферичній крові, а частоти 0,06; 0,9; 1; 11 і 26 Гц – знижують їх кількість.
Сенсаційні дані про можливість відновлення кольоросприйняття у дальтоніків отримані японськими вченими фірми «Хейякава», які проводили стимуляцію точок орбіти очі модульованим змінним струмом з частотами проходження імпульсів 44,2 і 77 Гц.

Лікувальна дія, що надається електропунктурної терапією

 1. Знеболювання (Анальгезію);
 2. Нормалізація або підвищення секреції деяких гормонів:
  • стимуляція секреції ендорфінів і енкефалінів;
  • зниження рівня сечової кислоти в крові;
 3. Нормалізація вуглеводного обміну;
 4. Відновлення порушень функції вегетативної та ендокринної систем;
 5. Поліпшення мікроциркуляції крові;
 6. Спазмолітичний ефект (розслаблення гладких м'язів кишечнику, матки і т.д.);
 7. Нормалізація величин артеріального і венозного тиску крові;
 8. Нормалізація функцій ЦНС та серцево-судинної системи (за результатами ЕЕГ і ЕКГ контролю);
 9. Підвищення імунологічної реактивності організму та резистентності до інфекційних агентів;
 10. Антидепресивний та седативний ефекти.

Характеризуючи принципи вимірювання в ЕАФ, необхідно відзначити, що точки акупунктури, що відображають функціональний стан органу (системи), мають власний електричний потенціал, тобто перебувають в певному енергетичному стані.

Методи електроакупунктурной терапії, що застосовуються в ЕАФ

Електроакупунктурная терапія (ЕАТ) призначена для проведення цілеспрямованого лікування різних захворювань низькочастотними імпульсами електричного струму (0,1-100 Гц), умовно названими релаксаційним коливаннями. Для лікувального впливу на органи через біологічно – активні зони (БАЗ) і біологічно – активні точки (БАТ) шкіри в практиці ЕАФ застосовується кілька терапевтичних режимів. Розглянемо два, найбільш часто застосовуваних режиму.
Режим седаціі (дисперсії) або гальмування передбачає застосування електричних імпульсів позитивної полярності, синусоїдальної форми з подпороговой інтенсивністю електричного імпульсу і застосовується для впливу на БАЗ і БАТ шкіри з високими значеннями ЕП:

 • ЕП БАЗ шкіри більше 86 усл.ед.;
 • ЕП БАТ шкіри більше 65 усл.ед.

Другий режим застосовується для стимулюючого (тонізуючого) або збуджуючого впливу на БАЗ і БАТ шкіри з низькими значеннями ЕП:

 • ЕП БАЗ шкіри менше 82 усл.ед.;
 • ЕП БАТ шкіри менше 50 усл.ед.

Застосовуючи цей режим, електричні імпульси повинні бути негативної полярності, експоненційної форми або біполярні, аналогічні формі імпульсу блокінг-генератора, а амплітуда електричного стимулу повинна досягати сенсорного порогу або бути трохи вище.
Тривалість імпульсів становить 50 мс, а пауза між ними варіює в межах від 50 до 950 мс в залежності від встановленої частоти впливу від 1-10 Гц.
З метою попередження адаптації організму до однакового по частоті впливу в приладах, використовуваних для ЕАТ, передбачений режим «хвильових гойдалок». Реалізація даного режиму електроакупунктурной терапії забезпечується генератором низькочастотних коливань, що створює режим «хитання» частоти електричних імпульсів і виготовляє періодична зміна частоти впливу від 0,7 до 10 Гц, за лінійним закону кожні 3 хвилини. Р. Фолль писав, що «хвильові гойдалки» дозволяють активізувати НЧ-резонансні ефекти в органах і тканинах по всьому діапазону.
Для контролю впливу низькочастотними полями та оцінки зміни параметрів БАЗ шкіри використовується прилад "DETA". Він має перемикач режимів діагностика – терапія при впливі на БАЗ, а для впливу на БАТ перемикання проводиться вмикачем, розташованому на щупі. Електроакупунктурная терапія низькочастотними коливаннями імпульсними передбачає застосування таких методів впливу:

«Квадрантное вирівнювання енергетичного балансу» БАЗ шкіри

На першому етапі, вимірюючи величину ЕП різних БАЗ шкіри, визначаємо в якому з відведень (наприклад, права рука – ліва рука, права нога – ліва нога) відзначаються найбільші відхилення величин ЕП від значень норми 82-86 усл.ед.
На другому етапі, за певними відведення виробляємо вплив електричними імпульсами, частота, форма і амплітуда яких вибирається виходячи з виміряних величин ЕП та нозології. При цьому особливу увага приділяється відведення або квадранта зі значеннями ЕП нижче 82 усл.ед., на які електричне вплив здійснюємо в першу чергу. Вплив на БАЗ шкіри проводиться до досягнення вирівнювання або нормалізації ЕП по всіх відведеннях. З метою контролю процесу «квадрантного вирівнювання» рекомендуємо періодично проводити вимір величин ЕП БАЗ шкіри по всьому відведення, наприклад, з періодичністю 30 секунд. Це дозволяє оцінити характер перерозподілу і напрямок у відповідь реакцій з боку БАЗ шкіри, що, на думку Р. Фолля, вказує на особливості «рециркуляції енергії» за системою акупунктурних меридіанів. Застосування методу «квадрантного вирівнювання» особливо ефективно у випадках лікування розладів регіонарної гемодинаміки і пролежнів, а в хірургічній практиці для передопераційної підготовки та післяопераційного лікування як загальнозміцнюючий терапії. Приватним прикладом використання електротерапії по БАЗ шкіри може служити лікування різних запальних і нейротрофічних захворювань за допомогою накладення на уражену ділянку двох електродів у формі пластин. Даний режим впливу близький до тих, які широко використовуються у фізіотерапії, і може включати в себе електрофоретичної введення лікарських засобів.

Метод прокатування ходу акупунктурних меридіанів роликовим електродом

Метод прокатування ходу акупунктурних меридіанів роликовим електродом включає в себе не тільки електричне, але й механічний вплив на рецептори шкіри і застосовується для лікування невритів, паралічів, маститів, остеохондрозу хребта і порушень лімфодінамікі.
При використанні роликового електрода необхідно щоб рух роликового електрода по шкірі збігалося з ходом акупунктурних меридіанів, а також зі шляхами регіонарного відтоку лімфи від відповідного органу або тканинній системи. Але так як прокатування представляє собою так само поверхневу терапію, то воно може проводитися й не по ходу меридіанів.

Метод електроімпульсної «мокси»

Метод електроімпульсної «мокси» або електричного «припікання» застосовується в основному при лікуванні переломів. Вплив на БАТ шкіри здійснюється електричними імпульсами з порогової амплітудою сигналу і частотою проходження імпульсів 9,6 Гц або 10 Гц, що регулюють обмін кальцію в тканинах. При застосуванні даного методу «активний» електрод – щуп встановлюємо в проекції відповідної БАЗ або БАТ шкіри, а "пасивний" електрод поміщаємо вище або нижче зони впливу або використовуємо річний електрод.

Штриховий метод впливу

Основним технічним прийомом даного методу є проведення штрихових рухів «активним» електродом-щупом (роликовий електрод для ясен) в проекції відповідних БАЗ або БАТ шкіри. У практиці ЕАФ штриховою метод застосовується для лікування міофасциальних болів, а також для розслаблення м'язів діафрагми і дихальних м'язів у хворих на бронхіальну астму. Оптимальним режимом впливу при перерахованих вище захворюваннях є застосування електричних імпульсів з амплітудою подпороговой сигналу і частотою проходження імпульсів 6,8 Гц.
Досягаються цієї частотою впливу розслаблення м'язів і нормалізація нервово-м'язової передачі дозволяє більш ефективно проводити мануальну терапію.

Електропунктура за біологічно активних точок шкіри

Електропунктура по БАТ шкіри можна проводити традиційними методами впливу, які враховують форму і стадію захворювання, а також за допомогою інших прийомів підвищують її ефективність.
Наприклад:

 • Електропунктура по контрольних крапках, що мають відхилення величин ЕП від значень норми;
 • Електропунктура з «вирівнюванням» величин ЕП БАТ меридіанів Інь і Ян до норми (50 усл.ед.);
 • Електропунктура по БАТ судини лімфатичної системи, для нормалізації регіонарної лімфодінамікі в органі – «мішені».

Протипоказання до застосування електропунктурної терапії

 • доброякісні та злоякісні новоутворення,
 • спадкові геморагічні анемії,
 • порушення згортання крові,
 • пурпура та інші геморагічні стани,
 • вагітність;
 • гострі інфекційні захворювання і гарячкові стану неясної етіології,
 • хронічні інфекційні захворювання у стадії загострення (туберкульоз, бруцельоз та ін),
 • декомпенсовані захворювання серця, легенів та інших внутрішніх органів,
 • пневмосклероз з нахилом до кровотечі,
 • активний ревматизм;
 • інфаркт міокарда до двох місяців давності;
 • венозні тромбози та емболії у стадії загострення;
 • різке виснаження;
 • вроджені ураження центральної нервової системи;
 • наявність у пацієнта імплантованого електрокардіостимулятора;
 • індивідуальна непереносимість електричного струму,
 • пошкодження і захворювання шкіри в місцях електростимуляції,
 • гострі больові синдроми неясного походження,
 • стан гострого психічного збудження або сп'яніння.

У практиці акупунктурна терапія застосовується рідко через велику кількість протипоказань. Вплив може здійснюватися через зону проекції органу з контролем на точці, що відповідає за орган (складно, оскільки не завжди доступна зона), а вплив через точки акупунктури складно через неможливість точно дозувати вплив. До 30-37В лікувального ефекту немає, а при перевищенні цього значення напруги відбувається «пробій» шкірного покриву і опір різко падає. Зростаючий струм спотворює параметри БАТ, і вона перестає бути інформативною.
Точка, звичайно, відновить свої природні параметри, але це відбудеться лише через тиждень. Терапію можна проводити тільки в окремому кабінеті, спеціальних умовах. Про актуальність проблеми передозування електроакупунктурного впливу сучасно звучить попередження, висловлене С. Ганеману: "Я дав пораду використовувати слабкі електричні розряди для повернення до життя частин тіла, які стали після тривалого часу бездушним або напівпаралізованому. … Досвід мені показав, що ніколи не треба діяти подібним чином, бо все завжди застосовують занадто сильні струси, що приносять шкоду хворому ". (Самуель Ганеман." Лікування хронічних хвороб і гомеопатична доктрина "- стор 148.).

З цих причин цей вид терапії реально використовує один лікар з сотень.
Що б запобігти такому негативний вплив, був знайдений метод впливу частотами на організм людини за допомогою електромагнітного поля. Дев'ять років тому, при створенні приладів, у фахівців нашого підприємства виникла ідея створення приладу, в якому немає необхідності дозувати вплив і вносити ці частоти за допомогою електромагнітного поля.

Джерело матеріалу:
© НВП Еліс, 2003
E-mail:  webmaster@npp-elis.ru