Електронний секундомір описаний у статті Г. Кузева ("Радіо, телевізора, електроніка", Болгарія, 5 / 99). Схема секундоміра показана на рис.1 .

Схема секундоміра

Рис.1. Схема секундоміра

Генератор тактових імпульсів з частотою 10 Гц зібраний на елементах D1.1., D1.2. Частоту можна регулювати потенціометром RP1. При замиканні перемикача S2 на генератор подається напруга живлення, але генератор не працює, поки замкнута пускова кнопка S3. При цьому індикатор показує довільні цифри, оскільки лічильник на мікросхемах D3, D5, D7, D9 встановлюється в довільне стан. Для установки індикатора і лічильника у вихідне нульове стан потрібно натиснути і відпустити кнопку S1. Секундомір включається натисненням кнопки S3. При цьому імпульси з частотою 10 Гц надходять на лічильник D3, що відлічує десяті частки секунди. Стан цього лічильника індиціюється на індикаторі Н4 через дешифратор семісегментного коду D4. Лічильник D5 є лічильником одиниць секунд (індикатор НЗ), лічильник D7 – десятків секунд (індикатор Н2), лічильник D9-одиниць хвилин (індикатор Н1) Максимальний час вимірювань становить 9 хв 59 с.

Радіоаматор 11/99