ФІЛЬТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТОФОНИ

М. Ганзбург, А. ЦАПОВ

Серед технічних характеристик, що визначають якість роботи магнітофона, важливе місце займають коефіцієнт гармонік каналу запису – відтворення (або наскрізного каналу в магнітофонах з окремими трактами запису і відтворення) і відносний рівень стирання. Перший з цих параметрів оцінюють за допомогою вимірювача нелінійних спотворень, другий – за допомогою селективного вольтметра. На жаль, подібні прилади заводського виготовлення не завжди доступні радіоаматорові, тому багато хто з них, налагоджуючи магнітофон, ці параметри або просто не вимірюють, або намагаються оцінити непрямим шляхом.

При наявності хорошого генератора сигналів звукової частоти і електронного вольтметра змінного струму для вимірювання названих характеристик досить виготовити смуговий фільтр з крутістю спаду АЧХ не менше 18 … 20 дБ на октаву. Виходячи з того, що частоти підлягають фільтрації напруг близькі – при вимірюванні коефіцієнта гармонік 1200 Гц (третя гармоніка сигналу частотою 400 Гц), а при оцінці відносного рівня стирання – 1000 Гц, – фільтр можна зробити неперестраіваемим, тобто налаштувати його на одну частоту, у якості якої доцільно взяти 1200 Гц. У цьому випадку для оцінки зазначених параметрів достатньо буде виміряти на лінійному виході магнітофона напруга основного сигналу (400 або 1200 Гц) і напруга третьої гармоніки і стертого сигналу тієї ж частоти на виході фільтра. Принципова, схема можливого варіанту такого фільтра показана на малюнку. Пристрій виконаний на чотирьох ОУ, два НЗ яких (А2 і A3) використані в активних смугових фільтрах, а два інших (A1 і А4) – в підсилювачах напруги. Частота настройки фільтрів визначається параметрами подвійних Т-мостів R8-R13C5C6C8 і RI9-R24C9C10C12. включених в ланцюзі зворотних зв'язків, що охоплюють відповідно ОУ А2 і A3. Підсилювач напруги на ОУ А1 використовується при вимірюванні відносна

ного рівня стирання, на ОУ А4 – при оцінці коефіцієнта гармонік.

А ну-ка клацніть правою кнопкою за схемою для її збільшення

Сигнал з лінійного виходу магнітофона подають на вхід пристрою через роз'єм XI Кнопка S1 призначена для вибору каналу при перевірці стереофонічного магнітофона. У положенін кнопок S2.1 і S2.2. показаному на схемі, сигнал від магнітофона надходить безпосередньо на вихід пристрою – роз'єм Х2, до якого підключають вольтметр змінного струму. Іншими словами, в цьому випадку можна виміряти напругу основного сигналу частотою 400 Гц (при визначенні коефіцієнта гармонік) або 1200 Гц (при визначенні відносного рівня стирання).

Щоб оцінити коефіцієнт гармонік, натискають на кнопку S2.1 У результаті сигнал від магнітофона (частотою 400 Гц) надходить на вхід двухзвенного активного фільтра на ОУ А2 і A3. Виділене їм напруга третьої гармоніки посилюється каскадом на ОУ А4 і подається на вихід пристрою. Коефіцієнт підсилення цього каскаду підібраний (підлаштування резистором R31) таким, що при рівності коефіцієнта гармонік заданому значенню (3%) напруга третьої гармоніки дорівнює напрузі основного сигналу.

Напруга стертого сигналу вимірюють при натиснутій кнопці S2.2. У цьому випадку сигнал на вхід активного фільтра надходить через підсилювач на ОП At. Необхідний коефіцієнт передачі пристрою встановлюють подстроеч-іим резистором R4.

Для живлення фільтра необхідний Двуполярность джерело напругою ± 10 В. Його можна зібрати за схемою, показаної в правій нижній частині малюнка. Трансформатор харчування T7 намотують проводом ПЕВ-2 0,18 (Обмотка I – 2000, II – 260 витків з відведенням від середини). Магнітопроводи – УШ16Х38.

Щоб полегшити налагодження, в частотозадающнх ланцюгах пристрою бажано використовувати конденсатори і резистори з допускається відхилення від номінальних значень не більше ± 5%. Елементи інших кіл можуть бути з відхиленням від номіналів ± 20%. Конденсатори С1, С13 фільтру і С1-С4 джерела живлення – К50-6. Перемикачі S1 і S2-П2К.

Налагодження пристрою зводиться до налаштування частотозадающіх ланцюгів активних фільтрів і калібрування посилення каскадів на ОУ A1 і А4. Подвійні Т-мости R8 – R13C5C6C8 і R19 – R24C9C10C12 налаштовують по черзі, розірвавши попередньо з'єднання в точках а-р. На вхід мосту (точки а чи в і загальний провід) від генератора сигналів подають змінну напругу 0.5 В частотою 1200 Гц і під-строечнимі резисторами Rll (R22) н R13 (R24) домагаються мінімуму свідчень вольтметра змінного струму, підключеного до його виходу (точки б або г і загальний провід). Ослаблення напруги кожним з мостів повинно бути не менше 46 дБ.

Налаштовані мости включають в ланцюзі зворотних зв'язків, що охоплюють ОУ А2 і A3. і подають на вхід пристрою (роз'єм X1) сигнал тієї ж частоти, але напругою 20 мВ. При натиснутій кнопці S2.1 змінюють опір підлаштування резистора R31, домагаючись того, щоб на виході (роз'єм Х2) напруга стало рівним 660 мВ (Uвих / Uвх = 33). Після цього натискають на кнопку S2. 2 і, зменшивши вхідна напруга до 1 мВ. підлаштування резистором R4 встановлюють вихідна напруга рівним 1850 мВ ((Uвих / Uвх = 65 дБ). Якщо частота генератора сигналів під час налагодження залишалося незмінною, то відкалібровані описаним способом пристрій дозволить реєструвати коефіцієнт гармонік, рівний 3%. і відносний рівень стирання – 65 дБ.

Процес вимірювання цих параметрів магнітофона нескладний. При визначенні коефіцієнта гармонік на вхід магнітофона подають максимальне (для вибраного входу) напруга частотою 400 Гц і. встановивши номінальний рівень, записують сигнал на стрічку. Потім до лінійного виходу підключають фільтр і відтворюють фонограму. Запам'ятавши значення вихідної напруги С, (воно повинно бути в межах 0.25 … 0.5 В), натискають на кнопку S2.1 і вимірюють напругу третьої гармоніки U2. Коефіцієнт гармонік (у відсотках) розраховують за формулою Kг = 3U2/U1.

Для оцінки відносного рівня стирання на магнітну стрічку протягом 15 … 20 з записують сигнал частотою 1200 Гц з номінальною рівнем запису (напруга на вході має дорівнювати номінальному). Потім частина фонограми (останні 7 … 10 с) перуть. Роблять це, відключивши генератор сигналів і встановивши регулятор рівня запису в положення мінімального підсилення. Переключивши магнітофон у режим відтворення, вимірюють спочатку рівень сигналу на лінійному виході, а потім, під час проходження стертого ділянки, натискають на кнопку S2.2 і визначають залишкова напруга. Якщо воно дорівнює зміряному перед цим напрузі або менше його, то відносний рівень стирання відповідно дорівнює або менше – 65 дБ.

При роботі з фільтром слід пам'ятати, що похибка вимірювань залежить від точності встановлення частоти генератора сигналів. На частоту 400 Гц його бажано настроювати по максимуму напруги третьої гармоніки, а на частоту 1200 Гц – по мінімуму напруги на виході фільтра. В обох випадках фільтр (при натисканні відповідної кнопки) під'єднують безпосередньо до виходу генератора сигналів.

м. Москва

РАДІО № 12, 1980 р., с. 41.