ГЕНЕРАТОР стабільного струму

Генераторами стабільного струму прийнято називати пристрою. вихідний струм яких практично не залежить від опору навантаження. Він може знайти застосування, напрімер.в омметра з лінійною шкалою.

На рис. 1 приведена принципова схема генератора стабільного струму на двох кремнієвих транзисторах. Величина колекторного струму транзистора V2 визначається відношенням

Ік = 0,66 / R2.

ge-st-t1.gif
Puc.1

Наприклад, при R2, що дорівнює 2,2 к0м. струм колектора транзистора V2 буде дорівнює 0,3 мА і залишається практично постійним при зміні опору резистора Rx від 0 до 30 к0м. При необхідності величина постійного струму може бути збільшена до 3 мА, для цього опір резистора R2 необхідно зменшити до 180 Ом.

Подальше збільшення струму при збереженні високої стабільності його величини як при зміні навантаження, так і при збільшенні температури можливо лише при використанні трехтранзісторного генератора, показаного на рис. 2. При цьому транзистори V2 і V3 повинні бути середньої потужності, а напруга другого джерела харчування – у 2 … 3 рази більше напруги живлення транзисторів V1, V2. Опір резистора R3 розраховується за вищенаведеною формулою, але додатково коригується з урахуванням розкиду характеристик транзисторів.

ge-st-t2.gif
Puc.2

"Elektrotehnicar" (СФРЮ), 1976, N 7-8

Від редакції. Транзистори НД 108 можуть бути замінені на КТ315Г. ВС107-КТ312Б, BD137 – КТ602Б або КТ605Б, 2N3055 – КТ803А.