Іноді її До Осцилографи ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АЧХ

О. Сучков, м. Старий Оскал

Для тих, у кого в домашній лабораторії є осцилограф, пропонується нескладна приставка, яка допоможе перевіряти і регулювати амплітудно-частотні характеристики різних підсилювачів, фільтрів та інших радіоелектронних вузлів і пристроїв.
Основним вузлом приставки до осцилограф, призначеної для спостереження на екрані АЧХ досліджуваного пристрою, є керований напругою синусоїдальний генератор (ГУН). Діапазон перебудови генератора дозволяє досліджувати пристрої а межах 10Гц … 100кГц.
Приставка виконана на п'яти операційних підсилювачах (рис.1) і містить невелику кількість деталей. Перший каскад на ОУ DA1 – буферний підсилювач пилоподібного напруги з коефіцієнтом передачі К = 2, другий – на ОУ DА2 – повторювач з перемиканням фази (0 ° або 180 °), виробленим ключем на польовому транзисторі VT1. На ОП DA3 зібраний інтегратор, постійна часу інтегрування якого залежить від елементів R8, R9 і С1. На ОП DA4 виконаний тригер Шмітта, керуючий ключем VT1. Ця частина схеми представляє собою генератор трикутного напруги.
При наявності напруги на виході ОП DA1 починає заряджатися конденсатор С1 інтегратора. Швидкість його зарядки залежить від протікає через нього струму, який визначається сумарним опором резисторів R8, R9 і прикладеним до входу інтегратора напругою. По досягненні деякого рівня напруги на виході DА3 тригер Шмітта змінить свій стан і перемкне польовий транзистор VT1 і фазу коефіцієнта передачі підсилювача на DA2, після цього весь процес перезарядки конденсатора повториться. Таким чином відбувається формування напруги трикутної форми. Перетворення цієї напруги в синусоїдальна виконує нелінійний дільник напруги на резистора R11, R14, R15 і стабілітрони VD1, VD2 у прямому (діодним) включенні. ОУ DA5 – буферний підсилювач.
Пікоподібне напруга з виходу блоку розгорток осцилографа подається на резистор R1, яким регулюють амплітуду вихідної напруги DA1 і, отже, ширину смуги хитання частоти, при цьому змінюється верхнє значення частоти, до якого перебудовується генератор. Виходячи з того, що за час одного робочого циклу при максимальній амплітуді пилоподібного напруги на виході DA1 генератор не здатний перекрити повністю весь діапазон частот, в інтеграторі застосований змінний резистор R8. Зміною його опору можна плавно перебудовувати діапазон, тобто здійснювати огляд з вибраної шириною смуги частотного гойдання. У крайньому лівому за схемою положенні движка резистора R8 (при верхньому положенні движка R1) генератор перебудовується у діапазоні 10 Гц … 5 кГц, а в крайньому правому – 1 кГц … 100 кГц. При цьому, як зазначено вище, верхнє значення частоти визначається положенням движка R1, тобто у діапазоні 10 Гц … 10 кГц можливо вибрати будь-який вузьку ділянку для перегляду, наприклад, форми АЧХ високодобротних фільтра.

Налагодження приставки починають з того, що переводять движок резистора R1 в крайнє нижнє за схемою становище і підстроєні резистором R4 встановлюють на виході DA3 частоту трикутного напруги в межах 5 … У Гц (при цьому резистор R8 повинен мати максимальний опір), амплітуда цієї напруги визначається співвідношенням резисторів R13 і R12 і становить близько 2,4 В. Після цього до входу приставки підключають джерело напруги +6 В і, перемістивши движок R1 а протилежне – верхнє положення, спостерігають трикутну форму напруги, сімметріруя її балансуванням DA3 резистором
R10.
На останньому етапі налагодження приставки регулюванням резистора R15 добиваються на виході DA5 форми напруги, найбільш близької до синусоїдальної. При необхідності корегують амплітуду на високих частотах підбором конденсатора С2, а введенням конденсатора СЗ домагаються відсутності викидів, які виникають при роботі ключа VT1 в режимі відсічки (резистор R8 в положенні мінімального опору).
Для монтажу приставки використана уніфікована макетна друкована плата.
Джерело двополярного напруги живлення ± 15 В виконаний на мікросхемі K142EH6A і забезпечує струм у навантаженні до 60мА.
Як підлаштування резисторів використані СП4-1, а змінних – СПЗ-4. ОП типу К544УД2А можна замінити на інші з цієї серії. 8 якості ключі VT1 допустимо використовувати і біполярний транзистор, включивши між його базою і виходом DA4 додатковий резистор опором 100 кОм, однак при цьому верхня частота може бути дещо нижчою. У деяких випадках, якщо Пікоподібне напруга осцилографа має негативний викид, для забезпечення кращої синхронізації роботи приставки вхід пилоподібного напруги слід підключити через діод.

Радіо № 11, 1995