Даний маяк призначений для обладнання КВ / УКВ репітера пе ріодіческой (1 раз на 5 хв) переду чий ідентифікаційних даних: за зивного і QTH5локатора. Маяк мо жет також працювати і в безперервного ном режимі, передаючи текст у біс кінцевому циклі. швидкість перед чи можна вибирати в межах 25/50 зн. / хв. Маяк передає, на приклад, текст: "BEACON UT2HI QTH LOC KN69QC" Пристрій можна запрограмувати на пере дачу будь-яких 250 символів.

Рис.1. Принципова схема контролера
Рис.1. Принципова схема контролера

При установці перемички Jmp1 відбувається подвоєння спочатку встановленої швидкості 25 зн. / хв, а включення перемички Jmp2 при водить до переходу від періодичних го режиму роботи маяка до безперерв ної. Вихід "CW НЧ" предназ значене для подачі звукової модуля ції на НЧ вхід передавача. Рези сторів R5 регулюють гучність сигналу. Вихід "Управління РТТ" служить для комутації режиму роботи радіостанції "Передача", вихід "CW KEY" – для CW мані пуляціі. Вхід "BUSY" призначений для блокування роботи маяка, якщо на частоті виявлена несуча (для режиму "FM"). Друковану плату контролера необхідно розмістити в екранованих кор пусе.

Рис.2 Друкована плата контролера
Рис.2 Друкована плата контролера

Дана конструкція не претендує на унікальність, ставилося завдання одержати найбільш просте й дешеве пристрій з до ступні деталей, яким зараз є мікроконтроллер фірми Microchip PIC16F84 (PIC16F84A). Програмування даного контролера не викликає проблем навіть у початківця радіолюбіте ля.

Принципова схема контролера показана на рис.1, а креслення друкованої плати – на рис.2. На прохання радіоаматорів були розширені сервісні можливості даної конструкції: час ожі Данія можна встановлювати на вибір (1 хв; 5 хв або 10 хв). Для цього варіанта пристрою принципова схема показана на рис.3, а малюнок друкованої плати – на мал.4.

Рис.3. Принципова схема контролера (другий варіант)
Рис.3. Принципова схема контролера (другий варіант)

Рис.4. Друкована плата контролера (другий варіант)
Рис.4. Друкована плата контролера (другий варіант)

Прошивки обох варіантів контролера маяка можна отримати абсолютно безкоштовно в автора (ut2hi@qsl.net).

С. Якименко, UT2HI, м. Кременчук
Радіоаматор 2005 № 06