Однотактний ламповий УНЧ

Однотактний ламповий УНЧ (рис. 1) Дьйор Плахтовіча при коефіцієнті гармонік не більше 3% забезпечує на 8-омной навантаженні потужність 3 Вт.

Вхідний транзисторний каскад з 10-кратним посиленням і вхідним опором 47 кОм забезпечує чутливість 30 мВ (його можна зі схеми виключити, якщо джерело сигналу розвиває напругу 300 мВ або більше). Пасивні регулятори тембру НЧ (Р2) і ВЧ (РЗ) включені між двома каскадами посилення напруги на подвійному "октальном" Тріодь 6Н9С (його параметри: сяють 6,3 В/300 мА, крутизна S = 1,7 mA / B, коефіцієнт посилення ц = 70, максимальне анодне напруга 275 В; зарубіжний аналог 6SL7). Глибина регулювання тембру графічно зображена на рис.2.

Вихідний каскад виконаний на променевому тетроде 6П6С (сяють 6,3 В/450 мА, крутизна S = 4 мА / В, максимальне анодне напруга 350 В, потужність анода 13,2 Вт, графіки залежності віддається потужності Pki (крива 1) і коефіцієнта гармонік Kf (крива 2) від приведеного до аноду опору навантаження Ra зображені на рис.3; зарубіжний аналог 6V6).

Схема намотування вихідного трансформатора Тг1 показана на мал.4, кожна з двох секцій первинної обмотки містить по 2000 витків ПЕВ 0,18, а кожна з трьох секцій вторинної – по 160 витків ПЕВ 0,4, магнітопроводи SM74 (Ш-подібний, площею 3,5 см2; аналогічний застосований у вітчизняному ТВЗ-1-9 – ширина пластин 16 мм, товщина набору 24 мм).

Завдяки охопленню останніх двох каскадів ООС через R17R11, АЧХ абсолютно лінійна у всьому звуковому діапазоні (рис.5).

Залежність коефіцієнта гармонік від вихідної потужності наведена на рис.6.

Резистори Р2 і РЗ повинні мати логарифмічну залежність опору від кута повороту движка.

"Radiotechnika" № 3 / 2000, с.130-132