2.PАCЧЕT ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНА ЗВАРЮВАЛЬНА ТРАНСФОРМАТРА

В основі розрахунку лежать відомі емпіричні формули, що дозволяють досить точно в аматорській та професійній практиці розрахувати основні електромагнітні параметри трансформатора.

Потужність трансформатора пов'язана з його перетином наступним співвідношенням,

P~S 2 ,

де Р-потужність, Вт; S – переріз, см 2.

Кількість витків на один вольт напруги для тороідаль-ного сердечника визначається верб співвідношення:

S*N=40,

де S-перетин, см 2

N-кількість витків на один вольт.

Кількість витків первинної обмотки при напрузі 220 В

W 1 =220*N .

Кількість витків вторинної обмотки

W 2 =45*N.

Діаметр мідного дроту кфуглого перетину визначається в

завасімості від минаючі через нього струму

d=0.8 Ö I ,

де d – діаметр, мм 2 ;

I – сила струму. А.

Для визначення основних електромагнітних величин можна користуватися графіками, наведеними на рис. 3-6.

З практичних міркувань можна побудувати якийсь типовий ряд потужностей малогабаритних зварювальних трансформаторів, де вказані максимальний зварювальний струм і маса апарату. Результати розрахунків зведені в таблицю, наведену в додатку 1,


Рис. 3. Графік для визначення перетину сердечника трансформатора в залежності від необхідної потужності


Рис. 4. Графік для визначення числа витків на 1 В в залежності від перерізу осердя


Мал.5. Графік для визначення діаметрів обмотувальних проводів


Рис.6. Усереднена крива намагнічування електротехнічних сталей загального призначення при частоті 60 Гц.

Джерело матеріалу