ПІДСИЛЮВАЧ ЗЧ ДЛЯ ТЮНЕР

Конструюючи переносний транзисторний приймач, можна використовувати в ньому порівняно простий підсилювач звукової частоти (рис. 1).


Рис. 1.

Його вихідна потужність складає 100 мВт на навантаженні опором 8 … 10 Ом. смуга пропускаються частот – 100 … 10 000 Гц, коефіцієнт гармонік – не більше 5%.

На вході підсилювача варто диференціальний каскад, зібраний на. транзисторах VT1 і VT2. На базу транзистора VT1 сигнал подається з детектора радіо через регулятор гучності – змінний резистор і ланцюжок C1R2. Від ємності конденсатора ланцюжка залежить нижня межа смуги пропускання підсилювача. Базова ланцюг транзистора харчується постійним струмом через фільтруючу ланцюжок R5C2, що запобігає самозбудження підсилювача.

З резистора навантаження R6 сигнал надходить на підсилювач напрякгнія. Зібраний на транзисторі VT3. У колекторної цінуй транзистора включений стабілізатор струму на польовому транзисторі VT6.

Наступний каскад – вихідний, підсилювач потужності. Він виконаний на транзістораі VT4, VT5 різної структури. Динамічна головка Ва1 підключена до вихідного каскаду через конденсатор С 4.

Між вихідним і диференціальним каскадами підсилювача введені два ланцюги негативного зворотного зв'язку – по постійному напрузі) (черее рееістор R9) і по змінному напрузі (через резистори R9, R8 і конденсатор СЗ). Вони стабілізують режим роботи підсилювача і його коефіцієнт усіленкя.

На місці VT1 і VT2 можуть бути будь-які транзистори серії KT315 або транзисторна збірка До 159HT1, на місці VT: 1 – KT203, КТЗ61, на місці VT1 – МПЗ5-МП37 на місці VT5 – МП39-МП41, на місці VT6 – КПЗОЗ з будь-яким буквенниі індексом. Транзистори VT4 н VT6 бажано використовувати з статичний. ським коефіцієнтом передачі струму не менше 50. Постійні резистори – МЛТ-0, 125, змінний – будь-якого типу (він може бути поєднаний з вимикачем живлення: SA1). конденсатори – К.50-6, динамічна головка – 0,25 ГД-10, 0,5 ГД-30, 0,5 ГД-31 або аналогічна.

Деталі підсилювача змонтовані на платі (рис, 2) з одностороннього фольгованого склотекстоліти. Резистори встановлюють у вертикальному положенні.Рис. 2

Налагодження підсилювача зводиться до підбору резистори R10 з таким опором, щоб струм спокою підсилювача становив 3 … 4 мА. При необхідності знизити коефіцієнт гармонік достатньо видалити перемичку між базами транзисторів VT4, VT3 і включити замість неї будь-який діод серії Д9 (анодом до бази транзистора VT4).

сел. Жайворонка, Московської обл.

В. КОЗАЧЕНКО

РАДІО № 12. 1986, с.49