Прилад призначений для перевірки і відновлення кінескопів, а також інших електронно-променевих трубок і радіоламп. Він дозволяє оцінити струм емісії електронної гармати, перевірити наявність міжелектродному замикань і витоків в ланцюгах катод – підігрівач, катод – модулятор, що прискорює електрод – модулятор, що прискорює електрод – фокусуючий електрод, а також між електродами радіоламп: катод – підігрівач, катод-управляюча сітка, екранна сітка – керуюча сітка, екранна сітка – пентодная сітка. При необхідності зазначені комбінації легко замінити на інші.

За допомогою приладу можна також частково відновити емісію електронних гармат кінескопів прожарювання катода (тренуванням) або за допомогою розряду конденсатора. Причому відновлювати емісію можна при різних напругах напруження і при різної потужності розряду. Також можна спробувати усунути витоку і міжелектродному замикання в ланцюгах Кінескопні і радіоламп.

Широкий межа регулювання напруження і потужності розряду дозволяє працювати практично з будь-якими електровакуумного приладу. Схема приладу приведена на мал.1.

 

Схема приладу для перевірки і відновлювання кінескопів

Рис.1. Схема приладу для перевірки і відновлювання кінескопів

 

Основним його елементом є мережевий розділовий трансформатор TV1, який дозволяє змінювати напругу розжарення від 0 до 15 В з кроком 0,5 В, а також напруга на електродах від Про до 600 В.

В якості індикаторів використовуються неонова лампочка HL2 і вимірювальна головка РА1. Лампочка відображає наявність витоку, коротких замикань і обривів в ланцюгах електродів. Її свічення стає помітним, якщо опір послідовної мети, в яку вона включена, не перевищує 15 МОм. При цьому до ланцюга має бути додано напруга 300 … 350 В.

Вимірювальний прилад використовується як калібрований індикатор параметрів перевіряється ЕПТ, а також як індикатор напруги накалу. У новій трубці додаток напруги 400 В до модулятор викликає струм катода близько 60 мА. На етапі старіння цей струм знижується до 10 мА і навіть до 1 мА.

Роботу з приладом слід починати з приєднання ЕПТ (радіолампи) за допомогою перехідного шнура з панеллю для даного типу, після чого встановлюється номінальну напругу розжарення за допомогою перемикачів SA3, SA4. Контроль напруги накалу здійснюється вимірювальним приладом РА1 в першому положенні перемикача SA6.

Залежно від положення перемикача SA4, напруга напруження змінюється перемикачем SA3 від 0 до 7,5 В і від 7,5 В до 15 В відповідно. Перемикачем SA5 проводиться включення (виключення) напруження.

Для перевірки цілей катод – модулятор (катод – керуюча сітка), катод – сяють перемикач SA8 переводиться в положення "Катод" (при цьому катод з'єднується з мінусом джерела живлення), а перемикач SA6-в положення К-П або К-М відповідно.

Далі перемикач SA2 встановлюється в положення "300 В", а перемикач SA7 – в положення "HL". При цьому світіння неонової лампочки вказує на наявність витоку або короткого замикання в ланцюзі катод – сяють або катод – модулятор відповідно до положення перемикача SA6. При розігрітому напруженні свічення лампочки в ланцюзі катод – модулятор вказує на ток катвда, причому яскравість світіння прямо пропорційна струму витоку (току емісії).

Для усунення короткого замикання або витоку необхідно короткочасно натиснути кнопку SB1. Якщо при відпусканні кнопки лампочка продовжує світитися, необхідно збільшити напругу розряду перемикачем SA2 і знову натиснути кнопку SB1.

Для контролю ланцюгів прискорює електрод – модулятор (екранна сітка – керуюча сітка), і прискорює електрод-фокусуючий електрод (екранна сітка – пентодная сітка) перемикач SA8 перекладається в положення "прискорить.". При цьому з мінусом джерела живлення з'єднується прискорює електрод (екранна сітка). Перемикачем SA6 вибирається електрод, щодо якого буде вестися контроль. Для усунення помічених коротких замикань або витоків слід також натиснути кнопку SB1 (необхідно починати з найменшого напруг розряду).

Для кольорових кінескопів катод вибирається перемикачем SA9.

Після усунення коротких замикань і витоків можна приступити до відновлення струму емісії. Спочатку слід провести контроль струму катода (катодів). Для цього перемикач SA6 ставлять в положення "К-М", перемикач SA8 – в положення "Катод", а перемикач SA7 – в положення "РА". Напруга на електродах вибирається перемикачем SA2 в межах 400 В. Потім натисканням на кнопку SB1 замикається ланцюг, і прилад показує струм емісії катода.

На першому етапі відновлення слід провести Прожарювання катода ("тренування"), після чого натиснути на кнопку SB1 і перевірити результат. Якщо свідчення збільшилися незначно, можна приступити до інших методів відновлення.

Для цього необхідно збільшити напругу на модуляторі перемикачем SA2 до 500 .. .600 В. Потім натиснути кнопку SB1 і стежити за показаннями приладу. Утримуючи цей режим, потрібно підняти струм до 60 мА і після цього відпустити кнопку. Розігрів катодного-подогревательного вузла не призводить до утворення в ньому дефектів. Значення струму нової трубки в зазначеному режимі може служити критерієм якості. Якщо цей метод не дає желае-мого результату, необхідно перевести перемикач SA7 у положення "HL". При цьому під час натискання на кнопку SB1 по ланцюгу катод-модулятор буде протікати струм розряду конденсатора С1.

Щоб не пошкодити катод, необхідно починати відновлення з найменшого напруги розряду (вибирається перемикачем SA2), а натискання на кнопку виробляти короткочасно (не більше 1с). Після кожного відновлення необхідно проводити контроль струму емісії і витоків.

Якщо потрібний результат не досягнутий, можна збільшити напругу розжарення на 1 … 2 В і знову повторити процес відновлення.

Після повного усунення коротких замикань, витоків і відновлення емісії необхідно знову провести "тренування" катода.

Трансформатор можна намотати на сердечнику типу Ш32, ширина набору – 50 мм. Обмотка W1-2-440 витків ПЕВ 0,2. Обмотка W3-10 – 1200 витків ПЕВ 0,12 з відводами від 100,200,400,600,800 і 1000 витків. Обмотка W11-27 – 30 витків ПЕВ 0.51 з відводами від перших 15 витків.

В. ЯКОВЛЄВ, г.Петріков.

(РЛ 2-99)