Приставка до осцилограф для спостереження характеристик транзисторів (характеріограф)

На рис. 75 зображена схема приставки для спостереження на екрані осцилографа характеристик транзисторів.

Змінний резистор R1 призначений для регулювання струму бази. К. екрану прикладають лист кальки і обводять характеристику. Типова характеристика колекторного переходу показана на рис. 75, б. Вертикальна вісь – струм колектора, горизонтальна .- напруга колектора. Нахил кривої визначає область насичення. На горизонтальній частині кривої вибирають робочу точку для підсилювача класу А. На рис. 75, в крім лінії горизонтальної розгортки 1 зображена характеристика зворотного струму колектора при струмі бази 1, що дорівнює нулю (крива 2), а також вихідні характеристики при струмах бази 0,2 … 1 мА. Характеристики, отримані за допомогою осцилографа, можна порівняти з наведеними у довідниках.

Транзистори, призначені для роботи в двотактних каскадах, повинні мати близькі параметри. У нашому прикладі показаний транзистор структури npn, включений за схемою ОЕ. Так само можна досліджувати і pnp транзистор, відповідним чином підключивши його до приставки (в схемах ОЕ, ПРО або ОК).

В. Г. Бастанов, "300 практичних рад"