Прості ЧС радіомікрофони

Радіомікрофони з частотною модуляцією (ЧМ) зазвичай досить складні. Так, у ЧС-радіомікрофона [1] сигнал від електродинамічного мікрофона посилюється операційним підсилювачем, після чого поступає на базу транзистора високочастотного генератора. здійснюючи тим самим змішану амплітудно-частотну модуляцію.

./240820101200002602.gif
Puc.1


Значно спростити конструкцію ЧС радіомікрофона можна при використанні малогабаритних конденсаторних мікрофонів, що включаються безпосередньо в коливальний контур високочастотного генератора. Варіанти можливих схем з таким включенням наведені на рис.1-3.
./240820101200002603.gif
Puc.2


Як відомо, конденсаторний мікрофон виконаний у вигляді розгорнутого конденсатора з двома плоскими нерухомими електродами, паралельно яким закріплена мембрана (тонка фольга, металізовані діелектрична плівка і т.п.), електрично ізольована від нерухомих електродів Виступаючи елементом контуру генератора, він, таким чином, здійснює частотну модуляцію.
./240820101200002604.gif
Puc.3


Потужність ЧС-радіомікрофонів складає долі одиниці мВт для схеми на рис.1, одиниці-десятки мВт для схеми на рис. 2 і десятки-сотні (за наявності радіаторів) мВт для схеми на рис.3. Радіус дії, відповідно, змінюється від десятків метрів до декількох кілометрів – при використанні ЧС-радіоприймачів з чутливістю не менше 10 мкВ / м.
Параметри котушок індуктивності аналогічні наведеним в [1].

М. Шуст, м. Томськ