ПРОСТИЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ НЧ І ВЧ


Простий генератор сигналів низької та високої частоти призначений для налагодження і перевірки різних приладів і пристроїв, виготовлених радіоаматорами.

Генератор низької частоти виробляє синусоїдальний сигнал в діапазоні від 26 Гц до 400 кГц, який поділений на п'ять піддіапазонів (26 … 240, 200 … 1500 Гц: 1.3 … 10, 9 … 60, 56 … 400 кГц). Максимальна амплітуда вихідного сигналу 2 В. Коефіцієнт гармонік у всьому діапазоні частот не перевищує 1,5%. Нерівномірність частотної характеристики – не більше 3 дБ. За допомогою вбудованого аттенюатора можна послабити вихідний сигнал на 20 і 40 дБ. Передбачена також плавне регулювання амплітуди вихідного сигналу з контролем її по вимірювального приладу.

Генератор високої частоти виробляє синусоїдальний сигнал в діапазоні від 140 кГц до 12 МГц (Піддіапазони 140 … 340, 330 … 1000 кГц, 1 … 2,8,2,7 … 12МГц).

Високочастотний сигнал може бути промодулірован по амплітуді сигналом як з внутрішнього генератора НЧ. так і з зовнішнього.

Максимальна амплітуда вихідної напруги 0,2 В. У генераторі передбачена плавне регулювання вихідної напруги з контролем амплітуди по вимірювального приладу.

Напруга харчування обох генераторів 12 В.

Принципова схема приладу показана на мал. 1.

./240820101200004468.gif

Генератор низької частоти побудований на основі добре відомої схеми. Частоту генерується сигналу змінюють здвоєним конденсатором змінної ємності С2. Застосування блоку конденсаторів змінної ємності для генерації низьких (30 … 100 Гц) частот зажадало високого вхідного опору підсилювача генератора. Тому сигнал з мосту надходить на потоковий повторювач на польовому транзисторі V1, а потім на вхід двокаскадного підсилювача з безпосередніми зв'язками (мікросхема А1). З виходу мікросхеми сигнал подається на вихідний Еміт-терний повторювач на транзисторі V3 і на другу діагональ моста. З резистора R16 сигнал подається на вихідний дільник напруги (резистори R18-R22) і на вимірювальний прилад PU1. за яким контролюють амплітуду вихідного сигналу.

На польовому транзисторі V2 зібраний каскад стабілізації амплітуди вихідної напруги, що працює наступним чином. Вихідний сигнал з емітера транзистора V3 випрямляється діодами (V4, V5), і постійне напруга, пропорційне амплітуді, вихідного сигналу, подається на затвор транзистора V2, що грає роль змінного опору. Якщо, наприклад, з яких-небудь причин (змінилась, або температура навколишнього середовища або напругу живлення і т. п.) амплітуда вихідного сигналу збільшилася, то збільшиться і позитивне напруга, що надходить на затвор транзистора V2. Динамічний опір каналу транзистора також збільшиться, що призведе до збільшення коефіцієнта негативного зворотного зв'язку в мікросхемі А1, коефіцієнт посилення останньої зменшиться, що призведе до відновлення амплітуди вихідного сигналу.

Зв'язок між істоковим повторювачем на транзисторі V1 і входом мікросхеми А1 гальванічна. Це дозволило виключити перехідний конденсатор великої місткості і поліпшити фазову характеристику генератора. Підлаштування резистором R12 встановлюють оптимальний коефіцієнт передачі.

Генератор високої частоти виконаний на трьох транзисторах V10-V12. Запросах генератор зібраний на транзисторі V11, включеному по схемі із загальною базою. Каскад будь-яких особливостей не має. Необхідний діапазон вибирають перемиканням контурних котушок. Всередині поддіапа-зона частоту плавно змінюють конденсатором змінної ємності С14. Вихідний каскад являє собою емітерний повторювач на транзисторі V12. Сигнал на нього подають з частини витків контурній котушки, що додатково зменшує вплив навантаження на стабільність частоти генератора.

З резистора R35 високочастотне напруга поступає на випрямляч (діоди V13, V14), і випрямлена напруга через резистор R37 надходить на вимірювальний прилад PUI, за яким контролюють напругу вихідного сигналу.

На транзисторі V10, включеному по схемі із загальним емітером, зібраний модулюючий каскад. Його навантаженням є задає генератор. Таким чином, задаючий генератор працює при змінній напрузі харчування, тому й амплітуда вихідної напруги генератора також змінюється, в результаті чого відбувається амплітудна модуляція. Така побудова генератора дозволило отримати глибину модуляції від 0 до 70%. Низькочастотний сигнал на модулятор можна подавати як з внутрішнього, так і з зовнішнього генератора.

Харчуються обидва генератора від випрямляча зі стабілізатором (рис. 2), виконаного за типовою схемою.

./240820101200004469.gif

Обидва генератора і мережевий джерело живлення виконані у вигляді окремих блоків, встановлених в загальному корпусі. Загальним для генераторів є також і вимірювальний прилад PU1. Блок високочастотного генератора закривають екраном з латуні.

Котушки генератора ВЧ намотані на каркасах від контурів ПЧ телевізора "Старт-3" з карбонільних подстроечнікамі. На рис. 3 наведені ескізи каркасів котушок. Їх намотувальні дані подані в таблиці. Котушки L1. L2, L3 намотують внавал, а котушку L4 – виток до витка. Трансформатор Т1 застосований готовий від радіоли "Ефір-М". При самостійному виготовленні трансформатора його слід намотати на сердечнику Ш16Х24. Мережева обмотка для напруги 220 В повинна містити 2580 витків дроту Г1ЕВ-2 0,15, вторинна – 208 витків дроту ПЕВ-1 0,59.

g-sign3.gif
Puc.3.

Шкали приладу наклеєні на диски діаметром 90 мм, які разом зі шківом верньерного пристрою закріплені на осях конденсаторів змінної ємності.

Позначення
за схемою

Число витків

Провід

L1
L2
L2
L4

200+390
74+146
28+54
10+21

ПЕВ-1 0,12
ПЕВ-1 0,15
ПЕВ-1 0.23
ПЕВ-1 0,35Замість транзистора КП103Л можна застосувати КП102Е. Ця заміна може навіть трохи поліпшити параметри генератора.

Налагодження генератора НЧ починають з підбору резистора R11. Для цього розмикають ланцюг R12, R13. Високоомним вольтметром вимірюють напругу на вході мікросхеми А1 (висновок 4). Потім, підбираючи резистор R11 в межах від 300 Ом до 1,5 кОм, домагаються такого ж напруги на витоці транзистора V1. Якщо цього не вдається зробити, слід підібрати транзистор V1. (Може вийти так, що підібрати такий транзистор не вдасться, тоді слід розв'язати по постійному струму вхід мікросхеми з витоком транзистора V1, включивши в розрив ланцюга конденсатор ємністю 50 мкФ.) Відновивши розімкнутого ланцюг, змінюють опір резистора R12 так, щоб отримати на виході генератора сигнал без спотворень, контролюючи його форму за осцилограф. При подальшому зменшенні опору цього резистора має наступити симетричне обмеження сигналу. Встановивши амплітуду вихідного сигналу близько 2 В і підібравши необхідне опір резистора R17 в ланцюзі PU1, налагодження генератора НЧ вважають закінченим.

Налагодження генератора ВЧ починають з модулюючого каскаду. Підбираючи резистор R23, встановлюють на колекторі транзистора V10 напруга 6,2 В. Налагодження задаючого генератора полягає в підборі резистора R31 в ланцюзі позитивного зворотного зв'язку. При цьому за осцилограф контролюють форму вихідного сигналу. Роблять це на низькочастотному піддіапазоні. Якщо дозволяють параметри осцилографа, перевірку роблять і на інших частотних піддіапазонах. Потім підбирають резистор R37 в ланцюзі вимірювального приладу.

Завершивши налагодження блоків і перевіривши їх роботу у всіх піддіапазонах, приступають до підбору елементів частотозадающіх ланцюгів і досягненню необхідного перекриття, після цього прилад градуіруют по одній з методик, неодноразово описаних в радіотехнічної літературі та журналі "Радіо".

В. УГВР, м. Ульяновськ

Радіо № листопада 1978.