Радіоприймач УКХ з ЧС в діапазоні частот 64-108 МГц

Приймач призначений для прийому станції, що працюють в діапазоні 64-108 МГц з частотною модуляцією. Чутливість приймача при співвідношенні сигнал / шум 30 дБ – не гірше 70 мкв / м. Вибірковість по сусідньому каналу -18 дБ. Харчується приймач від джерела живлення напругою 9 В.
Сигнал з антени через конденсатор С2 надходить на вхідний контур L1, С1, налаштований на середину діапазону. В процесі настройки на станцію цей контур не перебудовується. Виділена цим контуром смуга частот надходить на перетворювач частот, виконаний на мікросхемі DA1 типу К174ПС1 . На цій же мікросхемі виконаний і гетеродин приймача. Частота гетеродина визначається параметрами контуру L2, С6, С8, С9, С10, VD1, С11. При налаштуванні на станцію постійна напруга, знімається з движка підлаштування резистора R5, впливає на катод варикапів VD1 і змінює його ємність і, отже, частоту гетеродина. Напруга АПЧГ надходить з мікросхеми DA2 на анод цього варикапів.

Напруга ПЧ частотою 6,5 МГц виділяється на навантаженні перетворювача частоти резистори R1 і через п'єзокерамічних фільтр ZQ1 надходить на вхід мікросхеми DA2 типу К174УРЗ . Остання містить ППЧ, підсилювач-обмежувач, фазоїнвертор і частотний детектор, попередній УЗЧ з електронним регулюванням гучності.
У фазоінвертора детектора працює коливальний контур L3, С21. На резистори R7 виділяється напруга АПЧГ, яка поступає на Варикап VD1 через ланцюг R16, С 16, R6. З детектора сигнал надходить на вхід попереднього УЗЧ. Регулювання гучності здійснюється зміною опору резистора R10. З виходу цього підсилювача сигнал НЧ надходить на підсилювач потужності, виконаний на операційному підсилювачі – мікросхемі DA3 типу КР1407УД2 і двох транзисторах VT1, VT2, включених за схемою емітерний повторювачів.


Рис. 1 Радіоприймач УКХ з ЧС

Котушки приймача L1 і L2 безкаркасні, намотуються на оправці діаметром 3 мм. Котушка L1 містить 7 витків з відведенням від 1 витка, котушка L2 – 7 витків дроту ПЕВ 0,4 мм. Катушка L3 намотується на феритових сердечнику марки 400НН діаметром 2,8 мм і довжиною 14 мм. Котушка L3 містить 16 витків ПЕВ 0,3 мм, вона повинна з невеликим тертям переміщатися по стрижні. Після налаштування всі котушки фіксуються епоксидної смолою або герметиком. Фільтр ZQ1 – типу ФП1П86202 або будь-який інший на 6,5 МГц. Можна використовувати і фільтри на 5,5 МГц або 10,7 МГц, але в цьому випадку необхідно буде змінити параметри контуру L3, С21. Резистор R5 краще взяти підлаштування багатооборотні. Мікросхему DA3 можна замінити на КР140УД1208 або будь-який операційний підсилювач, включений за типовою схемою. Налаштування приймача особливостей не має.


Рис. 2 Схема фіксованих налаштувань

При бажанні приймати сигнал від декількох радіомікрофонів, рознесених по частоті, необхідно трохи допрацювати приймач, шляхом введення декількох фіксованих налаштувань. Примірний варіант схеми фіксованих налаштувань показаний на рис.2. Зі схеми можна виключити конденсатори С4, С5, замінивши їх котушкою зв'язку L4 (мал.3), намотаної між витками котушки L1. Катушка L4 містить 2 витка того ж проводи, що й котушка L1.


Рис. 3 Трансформаторна зв'язок з мікросхемою DA1


Рис. 4 Підключення мікросхеми УПЧЗ-1М

Схему приймача можна дещо спростити, використавши гібридну мікросхему від каналу звукового супроводу сучасних кольорових телевізорів типу УПЧЗ-1М або УПЧЗ-2. У складі цих блоків є повний тракт ПЧ УКХ ЧМ приймача з проміжною частотою 6,5 МГц. Зміна схеми представлено на мал.4. Проте слід мати на увазі, що ця схема не має системи АПЧГ. Тому потрібно вживати заходів щодо екранівку плати, щоб виключити вплив тіла оператора на налаштування приймача.

Андріанов В.І., Бородін В.А., Соколов О.В. "Шпигунські штучки і пристрої для захисту об'єктів та інформації", 1996 р., стр.103