Рокот-ФІЛЬТР ДЛЯ ЕПП

У журналі "Радіо" № 6 за 1980 р., на стор 61 в розділі "За кордоном", було опубліковано опис рокот-фільтра для ЕПП, виконаного на п'яти транзисторах. Він дозволяє ефективно гасити низькочастотні перешкоди на виході стереофонічного підсилювача електрофони, обумовлені низькочастотними шумами механічної передачі ЕПУ. Принцип дії рокот-фільтра був описаний у згаданій замітці і тут не наводиться. Зазначимо лише, що ефективність придушення рокоту ЕПП залежить від крутизни спаду амплітудно-частотної характеристики фільтрів нижніх частот, що виділяють складові перешкод, і точності підбору резисторів в резистивним суматори, де відбувається їх компенсація.

Застосування дискретних елементів – транзисторів – не дозволяє ввести глибокі негативні зворотні зв'язки для зниження нелінійних спотворень і збільшення точності компенсації перешкод. Якщо окремі транзистори замінити операційними підсилювачами, то крутизна спаду амплітудно-частотних характеристик фільтрів низьких частот збільшиться, а отже, збільшиться і точність компенсації перешкод.

На малюнку приведений новий варіант рокот-фільтра, запозичений з журналу "Wireless World" (Англія), 1980, № 3. У фільтрі усунені зазначені вище недоліки першого варіанту. Мікросхему TL074, що містить чотири операційних підсилювача одному корпусі, можна замінювати чотирма вітчизняними ОУ К140УД7.