1.3 ВИМІР СТРУМУ.

Вимірювання величини струму проводиться з падіння напруги на каліброваної шунт відповідно до закону Ома:

I = Uізм / Rш

Шунт підключається паралельно резистори R3. Необхідна величина опору шунта може бути визначена за формулою:

Rш – Umax / Imax

де Umax – максимальне вимірюється напруга на вході перетворювача без дільника напруги (у нашому випадку це 1 вольт);

Imax – максимальний вимірюваний струм.

З формули видно, що без шунта можна виміряти струм до 10 мікроампер (Riii – 100 кОм), а для вимірювання струму до 10 Ампер необхідний шунт 0,1 Ом. Такий шунт можна зробити з декількох включених паралельно резисторів. Для вимірювання струму до 10 ампер рядок 175 у програмі 1.5 необхідно змінити так

175 PRINT AT 12,6; * AMPER: "; AT 12,16;" "; AT 12,16; (388 – INT (F * K * KD) / 0.951) * 0.0519

При іншому опорі шунт замість коефіцієнта 0.0519 необхідно підставити 0.00519/Rш.