ШІМ-контролер Дюло Дьосегі призначений для управління 6 … 15-вольтовими електродвигунами постійного струму потужністю до 15 Вт. На інтегральних таймера 555 IСЗ і I1С4 виконані відповідно генератор меандру з частотою 1 кГц і режиму мультівібратор, тривалість імпульсу на виході якого (і частоту обертання електродвигуна) можна змінювати потенціометром Р в межах від 150 до 900 мкс. ШІМ-напругу в полярності, що задається RS-тригером IС1а, IС1b, через елементи IС2 надходить на потужні ключі Т1-Т4 і через роз'єм СS2 – на електродвигун. Кнопки Nу1-NуЗ задають відпо-вественно напрямок обертання або зупинка. Джампером J в положенні 2-3 можна відключити регулювання частоти обертання, якщо потрібно експлуатація двигуна на максимальних обертах («Radiotechnika» № 9 / 2004, з. 426-428).