СТЕРЕОФОНІЧНІ Предпідсилювачі-Корректор

А. Ейферт

Підсилювач-коректор, схема якого наведена на рис. 1, призначений для роботи з магнітним звукознімачем у стереофонічної малогучний звуковідтворювальної апаратури з високою вірністю відтворення (Автором експлуатується спільно з головкою ГЕМ-008).

Основні технічні характеристики

Коефіцієнт посилення на частоті 1 кГц, дБ. . 38.

Коефіцієнт гармонік,% ……… 0,05

Вхідний опір, кОм …….. 47

Чутливість, мВ ……….. 70

Відносний рівень власних шумів, дБ, не гірше …………….. -70

Вхідний опір підсилювача НЧ, на роботу з яким розрахований підсилювач-коректор, повинно бути не менше 5 кОм, а вхідні ємність не більше 300 ПФ.

У зв'язку з тим, що обидва канали підсилювача-коректора ідентичні, тут і далі розглядається робота одного з них – лівого.

Власне підсилювач виконаний на транзисторах V3 і V4, причому транзистор V3 першого каскаду працює в режимі малих струмів (колекторний струм близько 100 мкА). Для забезпечення термостабільності роботи обох каскадів, схема каскаду на транзисторі V3 обрана так, що напруга, що живить вхідний дільник R1R2, змінюється при зміні колекторного напруги, а отже, і струму. колектора цього транзистора. Збільшення ж колекторного струму зменшує (по модулю) напруга на колекторі і відповідно напруга на базі. Тому результуюче зміна колекторного струму виходить незначним.

Підсилювач працює найбільш стабільно, коли відношення (R1 + R2): R3 близьке до одиниці.

Для зменшення фазових і частотних спотворень, що підсилюється сигналу зв'язок між каскадами підсилювача обрана гальванічної.

Емітерний повторювач на транзисторі V5 служить для узгодження підсилювача з подальшими каскадами звуковідтворювальної апаратури.

Конденсатор С5 захищає підсилювач від випадкових високочастотних перешкод, що виникають в ланцюгах живлення. Резистор R9 і стабілітрони V1 і V2 утворюють параметричний стабілізатор напруги, який живить транзистори підсилювача-коректора.

Корекція амплітудно-частотної характеристики пристрою (АЧХ) здійснюється частотно-залежної зворотним зв'язком, напруга якої знімається з виходу підсилювача і через ланцюг R10R11C8C9R5 подається в ланцюг емітера транзистора V3. АЧХ налагодженого підсилювача повинна відповідати наведеній в таблиці (ГОСТ 7893-73).

Таблиця. Частотна характеристика підсилювача (ГОСТ 7893-73)

Частота, Гц 5 10 20 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Uвих, дБ +18,7 +17,5 +16,8 +16,3 +15,4 +14,2 +12,9 +11,5 +9,7 +8,2 +5,2 +3,8 +2,6 +1,6 +0.8 0 -0,8 -1,6 -2,6 -5 -6,6 -8,2 -10 -11,9 -13,7 -15,6 -17,7 -19,6

Харчування підсилювача-коректора здійснюється від встановленого у ЕПП самостійного джерела, трансформатор якого виконаний на тороїдальним сердечнику (для зменшення полів розсіяння). Пульсації випрямленої напруги джерела харчування становлять 1 … 2 мВ при струмі навантаження 25 мА. Блок живлення бажано розташовувати можливо далі від підсилювача.

Деталі кожного каналу підсилювача-коректора змонтовані на окремій друкованій платі розмірами 60х60 мм (рис. 2), виготовленої з фольгованого склотекстоліти. Плати укладені в пермалоєвих екран, в якому змонтовані роз'єми з'єднання з, звукознімачем і джерелом живлення.

Всі резистори типу МЛТ-0, 125. Конденсатори C1, C2, С4 і С6-К53-1, СЗ, С5 і С7-КМ-4 або КМ-5, С8 і С9-К73-9.

Транзистори КТ3102Д (V3, V4) можна замінити на КТ306Г або КТ342Б, але при цьому можливо деяке погіршення відношення сигнал / шум, а транзистор КТ201Б (V5) – КТ312Б. Можливе використання р-п-р транзисторів КТ3107Ж (V3 і V4) і КТ203Б (V5). У цьому випадку необхідно змінити полярність включення джерела живлення, електролітичних конденсаторів і стабілітронів.

З'єднання підсилювача з магнітним звукознімачем повинно бути виконано особливо ретельно і з дотриманням правил екранування.

Перевіривши монтаж і включивши харчування, підбором резистора R9 встановлюють струм через стабілітрони VI, V2, рівний 10 мА. Напругу живлення може бути менше, ніж 24 В, але воно має бути все-таки достатнім для нормальної роботи стабілітронів.

Потім на вхід підсилювача подають від генератора НЧ сигнал частотою 1000 Гц, напругою 2 мВ і вольтметром змінного струму контролюють напругу на виході-воно має дорівнювати 160 мВ. Якщо вихідна напруга не відповідає такому значенню, його встановлюють підбором резистора R4. Підбором цього ж резистора остаточно балансують обидва канали відносно один одного при програванні вимірювальної грамплатівки.

Конденсатор СЗ підбирають таким, щоб його дія при відключених ланцюгах корекції починало позначатися на частотах вище 100 кГц. Якщо ж відразу після включення виникає генерація, її усувають збільшенням опору резистора R5.

Після цього можна приступити до зняття АЧХ передпідсилювача-коректора. Результати вимірювань в кожному з каналів не повинні відрізнятися від наведених у таблиці більш ніж на 2 дБ, а результати вимірювань між каналами-не більше ніж на 1 дБ. За нульовий рівень при знятті АЧХ приймається сигнал на виході підсилювача, рівний 160 мВ, частотою 1000 Гц при напрузі на вході 2 мВ.

АЧХ описаного тут передпідсилювача-коректора, знята за допомогою електронного вольтметра з відносним вхідним опором близько 3 МОм, показана на рис. 3. Якщо отримана при вимірюванні АЧХ відрізняється від неї більше допустимого, потрібного збігу домагаються підбором елементів корекції С8 і С9; збільшення ємності цих конденсаторів призводить до незалежного ослаблення нижчих і вищих частот відповідно.

Відношення сигнал / шум доцільно вимірювати після установки підсилювача-коректора в ящику ЕПУ. Роблять це таким чином. Програючи вимірювальну платівку із записом сигналу частотою 1000 Гц, вимірюють селективним вольтметром напругу на виході підсилювача. Потім піднімають головку звукознімача і вимірюють напругу на виході підсилювача при відсутності сигналу. Відношення сигнал / шум визначається як

Пошук несправностей можна вести, вимірюючи режими транзисторів. Результати вимірювань можуть відрізнятися від зображених на схемі в межах 20%. Режими по постійному струму виміряні, вольтметром з відносним вхідним опором 20 кОм / В.