Світовий детектор.

Представлена вище схема це просте світлове реле або детектор, що спрацьовує на інфрачервоне випромінювання світлодіода Д1. Основне застосування пристрою – це системи контролю. При відсутності випромінювання діода Д1 на фототранзистор Q1 реле К1 знаходиться у нормально розімкнутого стані. Існують різні варіанти контрукціі пристрою. Можливий варіант, коли фототранзистор Q1 спрацьовує від відбитого променя (як відбивача може використовуватися дзеркало) інфрадіода Д1. Гідністю такого реле є відсутність видимого оком випромінювання. Чутливість пристрою визначається параметрами D1, Q1, R2 і конструкцією пристрою.