Адаптери призначені для автоматичного запису сигналів з телефонної лінії і працюють в комплекті з магнітофонами. До складу адаптерів входять вузол узгодження полярності та рівня вхідного сигналу і порогове-комутуючих пристрій. Вузол узгодження полярності та рівня вхідного сигналу (мал.1., .3) Виконаний на основі діод-мосто-вої схеми і резистивного дільника напруги.

 

Використання цього вузла дозволяє підключати адаптери до телефонної лінії без дотримання полярності. Порогової-комутуючих пристрій (ПКУ) забезпечує управління навантаженням при зміні рівня вхідного керуючого сигналу (напруги на лінії). В якості навантаження можуть бути використані: електродвигун магнітофона, реле, світлодіод оптронного пари, лампа розжарювання і т.д. Цей пристрій працює в бінарному режимі, якщо на вході пристрою – логічна '1 '", тобто трубка телефону покладена, напруга в телефонній лінії номінальне (60 В) – навантаження знеструмлена. Як тільки на вході ПКУ з'являється логічний "0" (трубка знята, напруга на лінії близько 12 В), навантаження включається, і відбувається автоматичний запис інформації. У першій схемі ПКУ (рис. 1) використаний складовою транзистор VT1, VT2. При рівні логічної "1" на вході, напруга, знімається з резистивного дільника R 1, R2, через діод VD5 подається на шину живлення. На керуючому переході транзистора VT1 встановлюється замикаючий напруга (+0,7 В), і навантаження вимикається. Коли на вхід схеми подається логічний "О", на базу транзистора VT1 надходить відмикає напруга, навантаження включається. Струм навантаження визначається типом транзистора VT2 (30 … 100 мА). Інший варіант ПКУ (рис.2) виконаний на основі компаратора (мікросхема DA1 К554САЗ), поріг спрацьовування якого встановлюють резистором R4.

 

Струм навантаження пристрою може досягати 150 .., 200 мА. Ще одна схема ПКУ (мал.3) зібрана на КМОП-комутаторі (мікро схема DA1 К176КТ1). Незадіяні ключі комутатора включені паралельно задіяним.

 
 

Струм навантаження вихідного транзистора може становити сотні міліампер. Сигнал "на запис" підключений до входу магнітофона. Магнітофон повинен працювати в режимі запису. В якості записуючого пристрою бажано використовувати магнітофон, що має автоматичне регулювання рівня запису і надійний механізм протягування стрічки, що виключає замінаніе стрічки. Для захисту вхідних ланцюгів адаптерів від випадкових імпульсних перенапруг типу грозових розрядів на вході пристрою бажано встановити розрядники на напругу близько 200 В.

Автор: М. ШУСТ