УКХ приймач на мікросхемі К174ХА34.

У радіотехнічної літературі останніх років [1-8] опубліковано багато матеріалів по темі радіоприймачів УКХ діапазону, досить впевнено працюють у межах прямої видимості. На жаль, моделі старих випусків не дозволяють прослуховувати радіостанції верхнього FM-діапазону (88-108 МГц, або УКХ-2, як його ще називають).

Як відомо, в Україні та країнах СНД до недавнього часу для стерео використовувалася тільки система з полярною модуляцією (66-74 МГц). У зарубіжних країнах для стерео-радіомовлення застосовується система з пілот-тоном. Так, в США і країнах Європи для цих цілей виділено діапазон 88-108 МГц, в Японії – 76-90 МГц В останні роки систему мовлення з пілот-тоном почали використовувати і в Україні (для цих цілей виділено діапазон 100-108 МГц). Оцінивши переваги роботи в новому FM-діапазоні, багато радіостанцій, що працюють в стереорежимі, стали активно його освоювати. Тільки за останні кілька років кількість таких радіостанцій у багатьох великих містах на порядок перевищила кількість працюючих у старому діапазоні УКХ-1 [8].


Схема УКВприймача з конденсаторної налаштуванням показана на малюнку.

Основою є однокристальний УКХ ЧМ приймач на мікросхемі К174ХА34 (КР174ХА34, зарубіжний аналог TDA7021), включеної за типовою схемою [10-11]. Монтаж виконаний на просте друкованій платі з двосторонньої склотекстоліти, яку можна виготовити в домашніх умовах за пару годин. Процес монтажу описаний в [10]. Відповідно до цієї публікації збережені і порядкові номери елементів. При монтажі особливу увагу слід приділити мінімальній довжині з'єднувальних провідників. В ході налагодження виправлені недоліки, наявні в описаних розробках, а також внесені деякі конструктивні зміни. Для зручності монтажу для мікросхеми DA1 використана 16-контактна DIP-панельці. Як DA2 автори застосували імпортну мікросхему МС34119Р, але можна використовувати і аналог К1436УН1. Елементи R1 R4, С1 С18, VT1 і DA1 розміщені на друкованій платі [10, рис 2]. Розмір плати трохи збільшено, щоб розмістити на ній змінний конденсатор С18, а також додаткові елементи VT2 і УНЧ на мікросхемі DA2. Навантаженням мікросхеми DA2 є телефон опором 16 Ом (або відповідний динамік). Для підвищення чутливості в схемі використаний УВЧ на транзисторі VT1. Прийом ведеться на штирові телескопічну антену WA1. Для налаштування служить конденсатор змінної ємності С18. Для придушення сигналів з частотами нижче 60 МГц на вході УВЧ застосований ВЧ фільтр C1L1C2. Вихід мікросхеми DA1 (контакти 14, 15) підключений до широкосмугового підсилювача на транзисторі VT2, після чого НЧ сигнал потрапляє на ФНЧ. Для мінімізації шумів при прийомі слабких сигналів на виході підсилювача на VT2 використаний найпростіший пасивний фільтр низьких частот (ФНЧ) на елементах R10C25 з частотою зрізу 70-80 кГц. Після ФНЧ сигнал подається на УНЧ (DA2), включений за типовою схемою для 16-омной навантаження. Регулювати гучність можна резистором R9. Харчування приймача здійснюється від джерела напругою 4,5-9 В. Як показали вимірювання, при максимальній гучності і напрузі 8 У пристрій споживає струм близько 60 мА.

Мікросхема DA2 фірми Motorola має широкий діапазон напруги живлення (2-16 В) і низький струм споживання (3 мА при Uпіт. = 3 В). Вихідна потужність не менше 55 мВт при навантаженні 16 Ом і Uпіт. = 3 В. У режимі блокування споживаний мікросхемою струм не перевищує 65 мкА. Завдяки наявності в мікросхемі DA2 диференціального входу її можна включати як за типовою схемою інвертується підсилювача, так і по схемою неінвертуючий з високим вхідним опором (близько 125 кОм). У цьому випадку коефіцієнт посилення близько 50, а коефіцієнт гармонік не більше 0,5% [9].

Деталі. У схемі застосовані наступні деталі. Мікросхема DA1 типу К174ХА34, КР174ХА34, TDA7021. Мікросхема DA2 – МС34П9Р, До 1436УН1. Транзистори VT1 – KJ372, КТ368; VT2 – КТ3102, КТ342. Резистори типу МЛТ, ОМЛТ, С2-13 потужністю 0,25-0,125 Вт, R11 – потужністю 0,5 Вт. Конденсатори С12, С21-С23 типу КМ або К53; С19, З20 / С27, С28 типу К50 або К53. Ємність конденсаторів З20 / С27 і С28 – від 100 до 500 мкФ Решта конденсатори типу КГ, КЛС, КМ або КЮ. Конденсатор С18 ємністю 10-150 пФ. Нижня (за схемою) обкладка конденсатора (спільна з С17) повинна бути "корпусних". Змінний резистор R9 типу СП4-1. Котушки намотані проводом ПЕВ-2 діаметром 0,4 мм і містять: LI – 8-9 витків на каркасі 0 5,5 мм, L2 – 5-6 витків на каркасі 0 3,5 мм для УКВ1 (66-74 МГц) або 4 – 5 витків для УКВ2 (88-108 МГц).

Налагодження. Спочатку встановлюють режими по постійному струму для підсилювача ВЧ на VT1, перевіряють напругу але контакті 4 DA1, режим по постійному струму широкосмугового підсилювача на VT2. При максимальній напрузі джерела живлення 8-9 В на колекторі VT1 повинно бути 3-4 В, на виведення 4 мікросхеми DA1 – максимум 6 В і на колекторі VT2 3-4 В. Перед налагодженням до приймача необхідно підключити відрізок дроту довжиною 1-2 м і процедуру налагодження вести в режимі прямої видимості радіосигналу. Вставити DA1 і DA2 в панельки. Конденсатор З20 повинен знаходиться поблизу мікросхеми DA2. Для налагодження можна використовувати осцилограф. Підключивши щуп до "базі" або "колектору" VT2, обертають конденсатор С18 ("настроювання на станції") і намагаються налаштуватися на працюючі станції, перевіряючи при цьому на екрані наявність амплітудних збурень на осцилографі, що з'являються синхронно зі звуковим сигналом радіостанції. Межі перебудови задають підбором номіналів С15, С16 та котушки L2. Настройка на станції в FM-діапазоні (88-108 МГц) буде більш простий, якщо використовувати конденсатор С18 меншої ємності (наприклад, 10-60 пФ). Екранування частин приймача виконують тонкої мідної або латунної фольгою. При цьому екран котушки L2 – круглої форми площею близько 3 см, який одночасно "накриває" L2 і поруч стоять конденсатори. Зібравши і налагодити монофонічний варіант приймача / ви можете спробувати зібрати стереоприймачем. Для цього можна використовувати нещодавно розроблений стереодекодер КР174ХА51 [12].

Література:

1. Макаров Д. УКХ приймач у пачці Marlboro, Pадіо.-1995-№ 10.
2. Поляков В. Про роботу приймача на мікросхемі К174ХА34, Радіо-1999-№ 9.
3. Герасименко К. АМ-ЧМ приймач на двох ІМС серії К174ХА, Радіохоббі-2000-№ 3.
4. Помині А, В. Тюнер УКХ-FM радіостанцій, Радіоаматор-1998-№ 6.
5. Бірюков С. Мікросхема К174ХА35, Радіо-1996-№ 4.
6. Каранда Ю. Л. Універсальний стереодекодер, Радіоаматор-1998-№ 8.
7. Потачін І. УКХ приймач, Радіо-2000-№ 6.
8. Виходець А. В., Дудка М. П. Стереофонмчское радіомовлення, Радіоаматор-2000-№ 1.
9. Федяєв В. Є. Імпортні мікросхеми в радіотелефонах і радіостанціях, Радіоаматор-1997-№ 12.
10. Нечаєв І. УКХ приставка до ДВ-СВ приймача, Радіо-1999-№ 10.
11. Гвоздьов С. Мікросхема К174ХА34, Радіо.-1995-№ 10.
12. Аленін С. двосистемних стереодекодер КР174ХА51, Радіо-1999 – № 5.

В. Г. Нікітенко, О. В. Нікітенко, м Київ, Радіоаматор № 4, 2001