Схема, яка містить низькочастотний генератор і балансний модулятор, може виробляти качающейся частоту 10,7 МГц ± 20 кГц, що зручно при налагодженні каскадів проміжної частоти в стандартному ЧС-приймачі. Узкополосний джерело качающейся частоти кращий у тих випадках, коли частотну характеристику перевіряється каскаду спостерігають на екрані осцилографа: зображення виходить стійким, що неможливо при використанні широкосмугового генератора качающейся частоти. Діапазон частотної розгортки у описуваної схеми в 2,5 рази вже, ніж у наявного в продажу генератора качающейся частоти. Завдяки цього побічна частотна модуляція знижується до рівня, при якому вона не робить помітного впливу.

Як видно з рис. 1, сигнал частоти 10,05 МГц, одержуваної від кварцового генератора, змішується з сигналом середньої частоти 650 кГц, одержуваної від низькочастотного генератора качающейся частоти. На виході змішувача виходить сигнал з середньою частотою 10,7 МГц, яку можна змінювати в межах ± 20 кГц шляхом перебудови 650-кГц генератора. Цей метод гойдання частоти краще, ніж перебудова високочастотного генератора, так як. дає кращу стабільність частоти.

Схема пристрою

Pіс. 1. Схема пристрою

Для перебудови генератора качающейся частоти використовується варактор, на який подається синусоїдальний керуючий сигнал 2 В еф. на частоті 10 Гц. Частоту керуючого сигналу можна збільшити, але якщо вона перевищує 100 Гц. час встановлення перевіряється схеми може створювати обмеження при спостереженні її частотної характеристики. Зменшення амплітуди синусоїдального сигналу призведе до звуження діапазону хитання частоти, але фактично цей вплив буде мізерно малим, так як звичайна амплітуда синусоїдального сигналу цілком достатня для управління варактором.

На виході балансного змішувача діє сигнал частоти 10,7 ± 0,020 МГц. Інші частотні складові, що генеруються в процесі модуляції (головним чином гармоніки основної частоти), можуть створювати труднощі при отриманні сталого зображення на екрані осцилографа. Смуговий фільтр 10,7 МГц пригнічує ці складові, після чого сигнал подається на перевіряється схему (рис, 2).

Схема перевірки

Pіс. 2. Схема перевірки

У каскадах підсилювача проміжної частоти (які, власне, і піддаються перевірці) амплітуда вихідної напруги є функцією частоти вхідного сигналу. Якщо необхідно осціллографіровать частотну характеристику каскаду з достатньою точністю, то вихідна напруга потрібно перетворити в сигнал постійного струму. Це перетворення виконує детектор амплітудних значень, що складається з випрямляча і інтегруючою ланцюжка; в даному разі для цього взято наявний у продажу блок XD-3A фірми Telonic. Далі отриманий сигнал постійного струму подається на вхід підсилювача вертикального осцилографа, а на вхід горизонтального підсилювача подається синусоїдальна напруга, що управляє генератором качающейся частоти.

У результаті на екрані осцилографа можна спостерігати частотну характеристику перевіряється каскаду. Зображення виходить стійке й досить точне, оскільки побічна частотна модуляція, що виникає від вузькосмугового генератора качающейся частоти, мінімальна, а отже, відгук детектора не змінюється в кожному циклі хитання частоти.