Вимірювання ємності електролітичних конденсаторів

В. ЧЕРНІКОВ, "Радіо" # 12, стор.54.

У повсякденній практиці радіоаматори нерідко стикаються з необхідністю вимірювання ємності конденсаторів, особливо електролітичних, так як через висихання електроліту вона з часом знижується. Крім того, електролітичні конденсатори мають великі допуски по ємності.

Описуваний тут прилад дозволяє вимірювати ємність полярних і неполярних електролітичних і неелектролітіческіх конденсаторів до 3000 мкФ. Відлік йде безпосередньо за шкалою стрілочного вимірювального приладу.

Робота приладу заснована на вимірюванні протікає через конденсатор змінного струму при підведенні до нього пульсуючого напруги від однополуперіодного випрямляча.

Принцип дії приладу пояснює схема, приведена на рис. 1. Під час позитивної напівхвилі змінної напруги на верхньому (за схемою) виведення вторинної обмотки трансформатора Т1 конденсатор Сх заряджається через вихідний опір випрямляча, а під час негативною – розряджається через резистор R1. Ефективне значення струму / с через конденсатор пропорційно його ємності. Нижня межа ємності вимірюваних конденсаторів обмежується чутливістю вимірювача струму, верхня – постійної часу ланцюга розрядки CхR1. При цьому треба мати на увазі, що значне зменшення опору резистора R1 для зменшення постійної часу недоцільно через різке збільшення розсіюваною резистором потужності.

Принципова схема приладу показана на мал. 2. Діапазон вимірювання ємності – від 3000 пФ до 300 мкФ. Вимірювальний прилад PAJ – на змінну напругу 30 мВ. Він може бути як промисловим, так і аматорським з вхідним опором не менше 100 кОм. Може підійти, зокрема, прилад, опис якого наведено в статті Б. Степанова та В. Фролова "мілівольтметри змінного струму" («Радіо», 1977, № 2, с. 53-55).

Перед вимірами перемикачем S3 паралельно затискачів Сх підключають зразковий конденсатор З і підстроєні резистором R7 встановлюють стрілку мілівольтметри на позначку шкали, відповідну ємності вимірюваного конденсатора. При точному підборі резисторів повторної калібрування при перемиканні діапазонів вимірювання не потрібно.
При вимірі ємності електролітичного конденсатора необхідно суворо дотримуватися його полярність підключення до приладу. Попередньо він повинен бути перевірений на відсутність витоку і замикання між обкладинками.

Трансформатор Т1 може бути від блоку харчування промислового приймача, вторинна обмотка якого розрахована на напругу 6,3 В і струм не менше 1 А. Запобіжник F2 захищає прилад при випадковому замиканні на виході і в разі, пробою перевіряється конденсатора.
Перемикачі та вимикачі будь-якої конструкції. Резистор R1 на потужність розсіювання не менше 5 Вт. Зразковий конденсатор С0 з відхиленням БТ номіналу ± 5%. Доцільно в якості калібрувального конденсатора використовувати такий, ємність якого близька до верхньої межі вимірювань на відповідному піддіапазоні.
Джерело матеріалу: www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/capacity.phtml