ВИХІДНИЙ ВУЗОЛ РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ

У вихідних вузлах регуляторів потужності [1, 2] струм у навантаженні комутується в моменти переходу мережевої напруги через нуль, тому рівень перешкод, що проникають в мережу, значно знижується. Однак "Місце" формування керуючого імпульсу – кінець напівперіод випрямленої напруги (рис.1, а) вибрано невдало, оскільки значення анодної напруги на тріністоре тут зменшується і виявляється недостатнім для його відкриття. У результаті частина імпульсу (на мал.1, б не заштрихована) не буде корисною і лише сприяє зростанню споживаної пристроєм потужності.

Формування керуючого імпульсу в регуляторах потужності.

Оптимальним, на наш погляд, буде режим, при якому імпульс почне формуватися на початку напівперіод мережевої напруги, причому тоді, коли напруга на аноді тріністора досягне значення його відкривання (заштрихована частина імпульсу на рис.1, б). Саме за таким принципом працює вихідний вузол, принципова схема якого наведена на рис.2, а спрощені епюри, що пояснюють роботу пристрою, – На рис. 3.

Схема вихідного вузла регулятора потужності

На вхід вузла (висновок 2 елементи DD1.1) подають постійна напруга – сигнал з датчика, керуючого включенням навантаження. Якщо це напруга високого рівня, елемент DD1.1 виявиться закритим для сигналів (Напівперіод випрямленої і обмеженого ланцюгом стабілізації напруги, показані на мал. 3, а), що надходять на його зміст один з резисторів R2, R1.

Епюри напружень

Коли ж на вхід пристрою надійде керуюче напруга низького рівня, то в моменти, близькі до проходження мережевої напруги через нуль, на виході елемента будуть формуватися позитивні імпульси (рис. 3,6) порівняно больой тривалості. Завдяки включенню диференціюються ланцюжка C2R3, по спаду кожного імпульсу на входах елемента DD1.2 почне з'являтися трикутний імпульс (мал.3, в) значно меншою тривалості, який перетворюється елементом DD1.2 в ще більш короткий імпульс управління (рис. 3, г) – він посилиться по струму емітерний повторювачем на транзисторі VT1 і надійде на керуючий електрод тріністора VS1. Тріністор відкриється і підключить навантаження до мостового випрямляча на діодах VD3 – VD6. Миттєве напруга на навантаженні в цей момент не перевищить 10 В.

Пропонований узел можна використовувати в конструкції (1), тільки на вільних елементах мікросхеми DD1 необхідно зібрати ідентичний мультівібратор. А підключивши до входу вузла каскади, зібрані за наведеними на рис.4, 5 схемами, отримаєте відповідно або термостабілізатор, або автомат вмикання освітлення.

Схема термостабілізатора і автомата вмикання освітлення.

Мікросхему К176ЛЕ5 можна замінити на К561ЛЕ5 або К564ЛЕ5, транзистор КТ315Б – на КТ342, КТ3102 з будь-яким буквеним індексом. Тріністор повинен бути розрахований на споживану навантаженням потужність. Так, наприклад, при потужності менш 300 Вт підійде тріністору КУ201К, КУ201Л, при більшій потужності (до 2 кВт) – КУ202М, КУ202Н. При монтажі мікросхеми вхідні висновки вільних елементів з'єднують із загальним дротом.

А. ЛЕОНТЬЄВ, С. ЛУКАШ

Радіо 4 / 93

ЛІТЕРАТУРА

  1. Леонтьєв А. Простий регулятор потужності. – Радіо, 1989, № 7, с. 32, 33.
  2. Левіним М., Шендерович А. Вихідний вузол сімісторного комутатора – Радіо, 1989, № 7, с. 61