Вольтметри з ПОКРАЩЕНЕ ЛІНІЙНЕ

Лінійність шкали простого вольтметра змінного струму можна поліпшити за допомогою однополуперіодного випрямляча на транзисторі (рис. 1). Пропоновані варіанти виконані як модифікації вольтметра, описаного в "Радіо", 1985, № 11, с. 43. У пристрої застосовано мікроамперметр зі струмом повного відхилення 50 мкА і опором рамки 2 кОм. Верхня межа вимірювань вольтметра – 1 В, причому в межах від 0,2 до 1 В похибка вимірювань за рахунок нелінійності шкали менше 1% від кінцевого значення шкали.

Підбором резистора R3 вольтметр калібрують на середній позначці шкали, a R1 – на її кінцевому значенні. Лінеаризація в правій частині шкали досягається за рахунок струму бази, який створює падіння напруги на резисторі R2. Завдяки цьому коефіцієнт передачі випрямляча до кінця шкали зменшується в тій мірі, в якій це необхідно.

Якщо межа вимірів 3 – 5 В і вище, випрямляч краще виконати на кремнієвому транзисторі. Такий пристрій на транзисторі КТ3102Д для межі 10 В має похибка від нелінійності шкали на позначці 1 В близько 2%, а в діапазоні 2 … 10 В – не більше 0,1% від кінцевого значення шкали. Параметри елементів схеми мають у цьому випадку такі дані: R1 – 20 кОм, R2 -180 кОм і R3-62kOm.

Вольтметр з двухполуперіодним випрямлячем може бути виконаний на транзисторах однакової структури, як показано на рис. 2. Опір резисторів R4, R6 орієнтовно визначають зі співвідношення: R <Un/2In, де Un-межа вимірювань, а In – струм повного відхилення мікроамперметра.

Вхідний опір цього вольтметра більше, ніж мостовий схеми на чотирьох транзисторах, так як тут навантажують вимірюється ланцюг два базових резистора, а не чотири. Та й два транзистора однаковою структури підібрати легше.

Розширення меж вимірювань можливо за допомогою додаткового дільника напруги за умови, що струм дільника значно більше струму бази. Застосування додаткових резисторів порушує баланс, досягнутий при градуюванні, і лінійність шкали погіршується.

В. Хвалинське
м. Ставрополь
РАДІО № 1, 1998 р., с. 29.