Як зробити перерахунок котушок індуктивності (одношарових, циліндричних)

Необхідність у перерахунку котушок індуктивності виникає за відсутності потрібного діаметру дроту, зазначеного в описі конструкції, і заміну його проводом іншого діаметру; при зміні діаметра каркаса котушки.

Якщо відсутній провід потрібного діаметру, що є найчастішою причиною перерахунку котушок, можна скористатися проводом іншого діаметру. Зміна діаметру дроту в межах до 25% у той чи іншу сторону цілком допустимо і в більшості конструкцій не відбивається на якості їхньої роботи. Більш того, збільшення діаметру дроту допустимо у всіх випадках, тому що воно зменшує омічний опір котушки і підвищує її добротність. Зменшення ж діаметру погіршує добротність і збільшує щільність струму на одиницю перетину дроту, яка не може бути більше визначеної допустимої величини.

Перерахунок числа витків одношарової циліндричної котушки при заміні проводу одного діаметра іншим робиться за формулою

де п – нове число витків котушки; п 1 – Число витків котушки, вказане в описі; d – діаметр наявного дроти: d 1 -Діаметр проводу, вказаний в описі.

Як приклад зробимо перерахунок числа витків котушки, що на рис. 97, для дроту діаметром 0,8 мм:

(Довжина намотування l = 18X0, 8 = 14,4 мм, або 1,44 см).

Таким чином, число витків і довжина намотування дещо зменшилися. Для перевірки правильності перерахунку рекомендується виконати новий розрахунок котушки зі зміненим діаметром дроту:

Це підтверджують і міркування, наведені в раді 75. При перерахунку котушки, пов'язаному із зміною її діаметра, слід користуватися процентної залежністю між діаметром і числом витків котушки. Ця залежність-полягає в наступному: при збільшенні діаметру катуш-

ки на певне число відсотків кількість витків її зменшується на стільки ж відсотків, і, навпаки, при зменшенні діаметра збільшується число витків на рівне число відсотків. Для спрощення розрахунків за діаметр котушки можна приймати діаметр каркаса.

Так, для прикладу зробимо перерахунок числа витків котушки (рис. 98, а), що має діаметр 1,5 см, на діаметр, рівний 1,8 см (рис. 98, б). Згідно з умовами перерахунку діаметр каркаса збільшується на 3 мм, або на 20%. Отже, для збереження незмінною величини індуктивності цієї котушки при намотуванні її на каркасі більшого діаметра потрібно зменшити число витків на 20%, або на 8 витків. Таким чином, нова котушка буде мати 32 витки.

Перевіримо перерахунок та установами похибка, допущену в результаті перерахунку. Котушка (див. рис. 98, а) має індуктивність:

Нова котушка на каркасі зі збільшеним діаметром.

Помилка при перерахунку складає 0,25 мкГн, або менше 2%, що цілком припустимо для розрахунків у радіоаматорського практиці.

В. Г. Бастанов, "300 практичних рад"