Для схеми, наведеної на рис. 32.25, частота зрізу дорівнює