Ha рис. 26.6 показана схема резонансного приймача з функцією контролю струму витоку сітки електронної лампи.