Наведена на рис. 4.18 схема являє собою високоефективний фільтр пасивного типу. Центральна частота характеристики фільтра становить 700 Гц, а ширина частотної характеристики (на рівні -3 ДБ) – 2Q0 Гц.