Electronic Design

Рис. 17.1

B ряді випадків необхідно формувати імпульси з коректовані тривалістю й часом ініціювання. B синхронізатор (рис 17.1) вхідний сигнал інвертується і буферізуется за допомогою елемента UlA, a UlB і UlC повторно інвертується і виробляють з нього сигнал прямокутної форми. Потенціометри R3 і R4 забезпечують формування опорного напруги компараторів які задаються полярність вхідного сигналу дозволяє підтримувати вихідний транзистор U2A у відкритому стані аж до того моменту, коли напруга на неінвертуючий вхід перевищить контрольний рівень, вказаний потенціометром R4 (налагодження положення переднього фронту) При перевищенні контрольного рівня згаданий вихідний транзистор закривається і рівень вихідного сигналу зростає Одночасно полярність вхідного сигналу U2B визначається так, щоб вихідний транзистор був замкнений, поки напруга на ін-вертірующем вході не перевищить контрольний рівень, що задається за допомогою потенціометра R3 (налагодження положення заднього фронту) При цьому вихідний транзистор ОУ U2B відкривається, а рівень вихідного сигналу змінюється на низький (внаслідок використання логічної конфігурації АБО при підключенні мікросхеми U2). Вихідний сигнал мікросхеми U2 двічі інвертується і буферізуется елементами UlD і UlE. B результаті формується імпульс з регульованим за допомогою потенціометра R4 становищем переднього фронту (моментом початку імпульсу) і регульованим за допомогою потенціометра R3 становищем заднього фронту (моментом завершення імпульсу).

Вихідні сигнали компараторів змішуються з вхідним сигналом, що надходять через резистор R6 і елемент UlC. Це дозволяє уникнути помилкових перемикань компараторів в процесі зміни вхідного сигналу незалежно від положень рухомих контактів потенціометрів R3 і R4. B підсумку реалізується так званий ефект запам'ятовування вихідного сигналу. Якщо б цей ефект здійснювався за допомогою цифрових засобів, треба було б використання цілої низки додаткових логічних елементів.

За вказаних на схемі номіналах елементів пристрій забезпечує ефективну роботу в діапазоні частот 50-150 кГц.