Для налаштування активної високочастотної антени (рис. 8.2a) і передпідсилювача (рис. 8.26) застосовується варактор MV1662 / S. Потенціометр Rl призначений для зміни напруги зміщення затвора польового транзистора BS170. Трансформатор Tl виготовлений на тороїдальним сердечнику, характеризується коефіцієнтом трансформації 3:1 і має рівномірну частотну характеристику у використовуваному діапазоні частот. Ha рис. 8.2r показана топологія друкованої плати, а на рис. 8.2в – розташування елементів.