B схемою (рис. 26.17) додавання елементів Dl і Rl підтримує рівень напруги U 01 в режимі запам'ятовування рівним 0 В. Витік струму діода D2 відбувається при наявності каналу зворотного зв'язку через резистор Rl. Витоку у схемі в основному визначаються величиною струму I b (LF155, LF156) і струму витоку конденсатора Ср Діод D3 перетворює напругу U our (Al) в напругу U [ N , – U 03 для підвищення швидкодії і обмеження напруги зворотного зміщення діода D2. Максимальна частота вхідного сигналу повинна бути набагато менше O 1 STiR 1 C 02 , Де C 02 – Шунтуючих ємність діода D2.