Як випливає з представленої схеми (рис. 26.11), додавання двох зустрічно включених діодів на вході компаратора дозволяє створити простий діапазонний детектор. Подібний детектор добре працює при напрузі від 1 B і вище, проте не рекомендується в тих випадках, коли потрібні високі показники точності, оскільки перепади напруги на діодах можуть істотно змінюватися.

B базової схемою два резистивних дільника застосовуються для завдання двох порогових рівнів напруги (для неінвертуючий і інвертується входів компаратора) шляхом відповідного розподілу опорного напруги. Вхідний сигнал подається на входи компаратора через діоди CR2 і CR1.

Коли рівень вхідного сигналу відповідає вказаному діапазону, ні один з діодів не відкривається і на виході компаратора підтримується сигнал високого рівня. Якщо цей рівень перевищує верхню кордон діапазону, відкривається діод CR2, що забезпечує формування сигналу високого рівня на інвертується вході і зміна рівня вихідного сигналу компаратора на низький. Якщо ж він виходить за нижню кордон діапазону, відкривається діод CD1, в результаті чого на неінвертуючий вході компаратора виробляється сигнал низького рівня, а рівень його вихідного сигналу також стає низьким. B даному випадку опір джерела напруги U in повинна бути невеликою в порівнянні з еквівалентним опором кожного дільника.