Джерело піганія (рис. 11.8) застосовується спільно з підсилювачем потужності ісостоіт з двох низьковольтних трансформаторів з пов'язаними вторинними обмотками. Двухіолуперіодний мосговой випрямляч BRl забезпечує формування постійних напруг живлення для ниток розжарення, анодів і сіток використовуваних ламп.