B схемою (рис. 12.3) застосовується діапазонний компаратор, що дозволяє реєструвати випадки перевищення максимально і мінімально допустимих рівнів напруги в системі. Ці рівні задаються двома потенціометра з діапазоном зміни опору 50 ком.

William Sheets

Рис. 12.3