B схемою компенсатора температурних змін (рис. 28.6) резистор R5, що має негативний температурний коефіцієнт, використовується для корекції характеристик ланцюга зворотного зв'язку ключового регулятора. Цей регулятор формує вихідну напругу негативної полярності, модифікуються за рівнем при зміні температури навколишнього середовища. При правильному виборі опору резистора дана схема формує компенсує напругу, що сприяє ефективному підтримання необхідної контрастності РК дисплея в умовах помітних температурних коливань.

Electronic Design Рис. 28.6

Примітка.

* Резистивний датчик, тип 13A1003-5, 20 кОм при температурі 25 ° С, фірма Alpha ThermistorInc.