Popular Electronics

Рис. 21.10

 

Показаний на мал. 21.10 кварцовий генератор побудований на мікросхемі NE602