Показана на рис. 1 жовтня схема підсилювача використовує інвертор, побудований на КМОП транзисторах CD4007UB. B цій схемі вдалося помітно зменшити робочий рівень струму стоку транзистора.