Показаний на мал. 6.17 логарифмічний підсилювач побудований на базі одного операційного підсилювача. Сила струму в колі зворотного зв'язку ОП соответсгвуег силі струму на його вході.