Спільне використання невеликої за розмірами симетричною вібраторних антени та перетворювача імпедансу, показаних на рис. 8.3, дозволяють звести вплив перешкод до нуля. Перетворювач створює необхідну величину коефіцієнта посилення по струму, щоб забезпечити ефективну передачу сигналу, що формується на виході антени, на навантаження 75 Ом.