Показаний на мал. 11.5 підсилювач вихідного сигналу по бруківці схемою має несиметричний вихід і використовує двухполярный джерело живлення. Будь-який з входів підсилювача може бути заземлений.

National Semiconductor Рис. 11.5