Electronics Now

B схемою, показаної на рис. 17.2, мікросхема LM3909 представлена як пристрій керування імпульсним світлодіодом і призначена для формування низькочастотних імпульсних послідовностей. Параметри вихідного сигналу лівої схеми можуть налаштовуватися шляхом зміни ємності відповідного конденсатора, а настройка частоти правою схеми здійснюється за допомогою під-строечного резістор.а. B якості акумулятора Bl використовуються один або два лужних елементи з напругою 1,5 В. Мікросхема LM3909 формує імпульси струму амплітудою до 45 мА при рівні напруги більше 2 B