Ha рис. 6.16 показана схема мікрофонного підсилювача, коюрий характеризується смугою частот порядку 500 кГц і має коефіцієнт посилення 100 Вихідний сигнал через потенціометр з регульованим коефіцієнтом поділу передається на ОУ, що забезпечує коефіцієнт передачі на рівні 10. Комбінація названих схем забезпечує коефіцієнт посилення 60 дБ в робочій смузі частот 10 кГц (за відсутності навантаження) ілп 5 кГц (при навантаженні 500 Ом). B цьому випадку вхідний імпеданс дорівнює 10 кОм.

National Semiconductor Рис. 6.16